Background Image

Volkstelling 1795

In 1795/1796 werd in Hulst een Volkstelling gehouden. In 2001 werd deze door de stichting Zeeuwse Genealogische Publicaties getranscribeerd. Hier vindt u een link naar een PDF met de gegevens.

Betekenis van de kolommen:
1. Nr.  Volgnummer
2. Naam Achternaam
3. Voornaam: voorletters of voorna(a)m(en)
4. Lftd: Leeftijd
5. Beroep: beroep (vertaling zie hieronder)
6. Adres: straatnaam (zonder nummer!)
7. In gem. sinds: datum aankomst in de gemeente 
8. Kin: aantal kinderen onder de 12 jaar wordt vermeld bij het hoofd van het huishouden.
9. Rel: relatie tot het hoofd van het huishouden H=Hoofd huishouden, V= vrouw, Z= Zoon, D=Dochter, P=personeel, S=schoonouder, B=Bloedverwant, I=Inwonend, O=Ouder, K=Kleinkind, S=Schoonouder
10. Gezin: totale gezingrootte d.w.z. genoemde personen + kinderen onder 12 jaar. 
11. M/V: Man/Vrouw
12. Huizing: Alleen voor de Bierkaaistraat staat een nummering vermeld maar deze correspondeert niet met de huidige nummering.
13. Aank. : jaar van aankomst in de gemeente Hulst
14: Geb.: geboortejaar
15.: Lft aan: Leeftijd bij aankomst in de gemeente Hulst

Vertaling van de beroepen:

Frans Nederlands
Accoucheuse Vroedvrouw
Apothecaire Apotheker
Apprentif leerling
Armurier Wapensmid
Arpenteur Landmeter
Aubergiste Herbergierster
Batelier Veerman
Bonnetier Hoedenmaker
Boucher Slager
Bouchère Slager
Boulanger Bakker
Boulangere Bakker (v)
Boutiquier Winkelier
Boutiquiere Winkelierster
Cantinier Marketentster
Chapelier Hoedenmaakster
Charpentier Timmerman
Charretier Voerman
Charron Wagenmaker
Chirurgien Chirurgijn
Clerc Klerk
Collecteur impots Belastinggaarder
Comm direct exec Commissionaire
Cordonnier Schoenmaker
Couturiere Kleermaakster
Couvreur Dakdekker
Cultivateur Landbouwer
Cultivatrice Landbouwster
Cure Pastoor
Distilateur Distillateur
Domestique Knecht
Econome Econoom
Employe des douanes Werknemer van de douane
Employe des impots Werknemer van de belasting
Ferblantier Blikslager
Fille de boutique Winkelmeisje
Fossoyeur Doodgraver
Garcon Jongen
Garcon charpentier Leerling timmerman
Garcon tailleur Leerling kleermaker
Garcon tanneur leerling leerlooier
Greffier du juge Griffier van de rechter
Horloger Horlogemaker
Insp Trav Publics Inspecteur van publieke werken
Intendant des diques Intendant der dijken
Jardinier Tuinman
Jaugeur IJker
Jure Gezworene
Lieut Colonel Holl Luitent Kolonel (Hollands)
Macon Metselaar
Maitre d'ecole Schoolmeester
Maitre des postes Postmeester
Maitre garcon dist Meester leerling distillateur
Maitresse d'ecole Schooljuffrouw
Major Holl Majoor (Hollands)
Marchand Koopman
Marchand de poissons Vishandelaar
Marchand de vin Wijnhandelaar
Marchande Koopvrouw
Marechal ferrant Smid
Medecin Arts
Messager du canton Boodschapper van het kanton
Messsager municpal Gemeentelijke boodschapper
Meunier Molenaar
Ministre reforme Dominee
Negociant Handelaar
Notaire Notaris
Officier Batave Officier (Bataafsch)
Orfevre Goudsmid
Organiste Organiste
Ouvrier Werkman
Ouvriere Werkvrouw
Particuliere Particulier
Pecheur Visser
Perruquier Pruikenmaker
Portier Portier
Portiere Portierster
Pretre Priester
Procureur Procureur
Receveur Ontvanger
Sans profession Zonder
Savetier Schoenlapper
Sellier Zadelmaker
Sergeant Holl Sergeant (Hollands)
Sergent dl commune Sergeant van de gemeente
Sergent du canton Sergeant van het kanton
Servante Bediende
Tailleur Kleermaker
Tanneur Leerlooier
Teneur de livres Boekhouder
Tisserand Wever
Tonnelier Kuiper
Tripier Pensverkoper
Valet Knecht
Vannier Mandemaker
Vendeuse a l'encan Veilingmeesteres
Veuve Weduwe
Vice cure Onderpastoor
Vitrier Glazenier
Voiturier Kamerdienaar