Background Image

Nationale Archeologiedag ...

AGENDA

 

Nationale Archeologiedag in de Basiliek

Gratis
 • Startdatum: 15-06-2024 10:00
 • Einddatum 15-06-2024 16:30
 • Max. deelnemers Onbeperkt

 • Beschrijving
 • Info
 • Nationale Archeologiedagen 15 juni 2024 in de Sint-Willibrordusbasiliek: tussen 10.00 en 12.30 uur en tussen 14.30 en 16.30 uur.
  Tussen 13.00 uur en 14.30 vindt een dienst plaats in de kerk en zijn er geen rondleidingen.

  In 2024 heeft de werkgroep archeologie van de OHK de Sint-Willibrordusbasiliek uitgekozen als locatie voor de Nationale Archeologiedagen en wel op zaterdag 15 juni. Op die dag worden rondleidingen gegeven binnen twee perioden, voor en na een dienst die van 13.00 tot 14.30 zal duren.

  Tijdens die rondleidingen is er vooral aandacht voor alles was zich onder de vloer bevond en bevindt en aan de grafzerken. Daarvan zijn er een tachtigtal nog in een goede tot redelijke toestand. Elk van die zerken vertelt een verhaal. Maar er zijn ook grafkelders en er waren zelfs grafkapellen en praalgraven in de kerk. Ook is er beeldhouwwerk uit de allereerste kerk die waarschijnlijk een sterk Romaanse in slag had. Maar er zijn meer resten van die kerk aanwezig. Dit en nog veel meer, maken een bezoek aan de basiliek meer dan de moeite waard.

  Deze activiteit  is een van de eerste activiteiten van de OHK in de aanloop naar de presentatie van het Jaarboek 2024, wat een luxe uitvoering wordt volledig gewijd aan het iconische gebouw dat deze kerk is.

 

ONZE MISSIE

Onze Kring stelt zich tot doel het bevorderen en verspreiden van de geschiedenis en haar hulpwetenschappen van de vroegere Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe. Ook wil de kring zoveel mogelijk bijdragen tot het bewaren en herstellen van de nog aanwezige natuur- en cultuurmonumenten.

Zonder verleden is er geen toekomst. Primair probeert de kring de bewoners van de streek bewust te maken van hun eigen leefomgeving. Maar we profileren de streek ook naar buiten toe. Welke historische en landschappelijke waarden zijn kenmerkend voor dit meest noordelijke deel van Vlaanderen? Wat zit er nog onder de grond verborgen? Wat is er nu zo typerend in materiële en immateriële zin? Wat maakt het tot ‘een landje apart’? Wat is het verhaal er achter? Hoe moeten we met ons erfgoed omgaan? Wat is het behouden waard?

WAT DOEN WE ZOAL

- het beleggen van een zestal bijeenkomsten jaarlijks, over het werkgebied verspreid, waarop voordrachten worden gehouden door eigen leden of door deskundigen van elders over de geschiedenis van onze streek.
- het minimaal om de twee jaar uitgeven van een jaarboek e.d.
- het vier maal per jaar uitgeven van een bulletin.
- het uitwisselen van publicaties met gelijkgerichte verenigingen en instellingen.
- het samenwerken met gelijkgerichte verenigingen en instellingen bij evenementen en projecten.
- het organiseren van drie tot vier excursies jaarlijks.

WERKGEBIED

Het werkgebied van de Kring omvat de historische landstreek "De Vier Ambachten" inclusief de heerlijkheid Saeftinghe. Dit gebied bestaat uit:
- Het Boekhouter Ambacht, met onder meer Oosteeklo, Bassevelde, Boekhoute, Biervliet.
- Het Asseneder Ambacht, met onder meer Ertvelde, Assenede, Sas van Gent, en Wachtebeke.
- Het Axeler Ambacht, met onder meer Axel, Terneuzen, Zaamslag, Westdorpe, en Zuiddorpe.
- Het Hulster Ambacht, met onder meer Hulst, Hengstdijk, Ossenisse, Graauw, Sint Jansteen en het huidige Verdronken Land van Saeftinghe.


Kaart van het gebied van de Vier Ambachten.

OVER HET ONTSTAAN VAN DE KRING

De Oudheidkundige Kring is als vereniging opgericht te Hulst op 22 maart 1928. Dit naar aanleiding van de Historische Tentoonstelling bij gelegenheid van de Landbouwtentoonstelling georganiseerd in Hulst in de zomer van 1927. Lange tijd was er een nauwe band met het gemeentebestuur van Hulst, dat tot 1980 werd vertegenwoordigd door de zittende burgemeester. Na een voorspoedige start en bloei, waarin begonnen werd met het aanleggen van een collectie, het uitgeven van jaarboeken, organiseren van lezingen en excursies, maakte Wereldoorlog II daar tijdelijk een eind aan. In 1951 werd de vereniging nieuw leven ingeblazen. Decennialang werd een deel van de collectie tentoongesteld in de zogenaamde 'Oudheidkamer' in het stadhuis. Sinds 1979 gebeurt dat in het voormalige refugium Ten Duinen in de Steenstraat.

excursie leden 1929

De eerste excursie in augustus 1929 van de leden van de Oudheidkundige Kring naar Zierikzee. (Foto: collectie Oudheidkundige Kring)