Background Image

Dorpswandeling Kloosterza...

AGENDA

 

Dorpswandeling Kloosterzande

gratis voor leden
 • Startdatum: 06-04-2024 14:00
 • Einddatum 06-04-2024 16:00
 • Registratie Startdatum 01-03-2024
 • Max. deelnemers 30
 • Ingeschreven 19
 • Aantal plaatsen 11
 • Sluitingsdatum 07-04-2024
 • Locatie:
  Hof te Zande plein Kloosterzande
  kloosterzande, hof te Zande plein
  Hof te Zande plein Kloosterzande

Jammer, wij kunnen u niet meer inschrijven, omdat het maximale aantal deelnemers is bereikt.
 • Beschrijving
 • Info
 • Dorp wandeling te kloosterzande  6 april 2024  14 uur

  De wandeling duurt ongeveer 2 uur.

  Een deel van het wandeling  kan slikkerig zijn. Pas uw schoenen erop aan.

  We vertrekken vanaf het hof te Zande plein te Kloosterzande voor een wandeling in het gebied waar voorheen de cisterzienzers van Ten Duinen bij Koksijde actief waren. De wandeling begint bij het oude gemeentehuis van Kloosterzande en het koetsgebouw. Op weg naar het oude kloosterkapel zien we door de bomen de uitgestrektheid van het gebied. Een bezoek aan het kerkje is tijdens de wandeling niet mogelijk vanwege het feit dat het kerkje op die dag gebruikt wordt als trouwlocatie. We nemen het pad langs de rand van het bosje achter het kerkje en komen dan uit op Hoek en Bosch aan de achterzijde van mouterij De Zwaan. Op de Hoek en Bosch staat verscholen achter de bossages de woning van de familie Collot d'Escurie, waarvan leden decennia lang rentmeester waren voor het Kroondomein. In de tuin staat de originele doopvont van het kerkje. We vervolgen de weg en afhankelijk van de tijd passeren we de molen van Groenendijk. Via de Kloosterstraat, met heel wat karakteristieke woningen, lopen we terug naar het Hof ter Zande plein.

 • 11
 

ONZE MISSIE

Onze Kring stelt zich tot doel het bevorderen en verspreiden van de geschiedenis en haar hulpwetenschappen van de vroegere Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe. Ook wil de kring zoveel mogelijk bijdragen tot het bewaren en herstellen van de nog aanwezige natuur- en cultuurmonumenten.

Zonder verleden is er geen toekomst. Primair probeert de kring de bewoners van de streek bewust te maken van hun eigen leefomgeving. Maar we profileren de streek ook naar buiten toe. Welke historische en landschappelijke waarden zijn kenmerkend voor dit meest noordelijke deel van Vlaanderen? Wat zit er nog onder de grond verborgen? Wat is er nu zo typerend in materiële en immateriële zin? Wat maakt het tot ‘een landje apart’? Wat is het verhaal er achter? Hoe moeten we met ons erfgoed omgaan? Wat is het behouden waard?

WAT DOEN WE ZOAL

- het beleggen van een zestal bijeenkomsten jaarlijks, over het werkgebied verspreid, waarop voordrachten worden gehouden door eigen leden of door deskundigen van elders over de geschiedenis van onze streek.
- het minimaal om de twee jaar uitgeven van een jaarboek e.d.
- het vier maal per jaar uitgeven van een bulletin.
- het uitwisselen van publicaties met gelijkgerichte verenigingen en instellingen.
- het samenwerken met gelijkgerichte verenigingen en instellingen bij evenementen en projecten.
- het organiseren van drie tot vier excursies jaarlijks.

WERKGEBIED

Het werkgebied van de Kring omvat de historische landstreek "De Vier Ambachten" inclusief de heerlijkheid Saeftinghe. Dit gebied bestaat uit:
- Het Boekhouter Ambacht, met onder meer Oosteeklo, Bassevelde, Boekhoute, Biervliet.
- Het Asseneder Ambacht, met onder meer Ertvelde, Assenede, Sas van Gent, en Wachtebeke.
- Het Axeler Ambacht, met onder meer Axel, Terneuzen, Zaamslag, Westdorpe, en Zuiddorpe.
- Het Hulster Ambacht, met onder meer Hulst, Hengstdijk, Ossenisse, Graauw, Sint Jansteen en het huidige Verdronken Land van Saeftinghe.


Kaart van het gebied van de Vier Ambachten.

OVER HET ONTSTAAN VAN DE KRING

De Oudheidkundige Kring is als vereniging opgericht te Hulst op 22 maart 1928. Dit naar aanleiding van de Historische Tentoonstelling bij gelegenheid van de Landbouwtentoonstelling georganiseerd in Hulst in de zomer van 1927. Lange tijd was er een nauwe band met het gemeentebestuur van Hulst, dat tot 1980 werd vertegenwoordigd door de zittende burgemeester. Na een voorspoedige start en bloei, waarin begonnen werd met het aanleggen van een collectie, het uitgeven van jaarboeken, organiseren van lezingen en excursies, maakte Wereldoorlog II daar tijdelijk een eind aan. In 1951 werd de vereniging nieuw leven ingeblazen. Decennialang werd een deel van de collectie tentoongesteld in de zogenaamde 'Oudheidkamer' in het stadhuis. Sinds 1979 gebeurt dat in het voormalige refugium Ten Duinen in de Steenstraat.

excursie leden 1929

De eerste excursie in augustus 1929 van de leden van de Oudheidkundige Kring naar Zierikzee. (Foto: collectie Oudheidkundige Kring)