Background Image

De kudde vertrekt met schaapherder Omèr van Stevendaal en zijn honden het schor in vanuit de noordstal over de Dam naar de Noord.