Background Image

Glas-in-lood Willibrord_3...

Raam 15. Heilig Hart

Raam in oostgevel noordertransept

Ontwerp van Joep Nicolas, sterk gestuud door het kerkbestuur en met name door burgemeester-kerkmeester Truffino.

Bovenaan: Cor salus Jesu inte sperantuim, hart van Jezus, de redding voor allen die op u hopen.

Links onder: S.Cl. de la Colombiere. Claudio de La Colombière (1641-1682) was priester bij de jezuiten te Lyon en de geestelijke leidsman van Maria Margaretha Alacoque. Samen met haar verbreidde hij de devotie tot het H. Hart. Hij werd in 1929 zalig verklaard.

Rechts onder: S. Maria Margaretha Alacoque. M.M. Alacoque was een Franse kloosterzuster die de cultus van de verering van het H. Hart verbreidde. Heilig verklaard in 1920.