Background Image

Glas-in-lood Willibrord_2...

Raam 3.

Tweede raam in de noordelijke zijbeuk van het schip

Dit raam is aangebracht tijdens de restauratieperiode van 1931 tot 1935. Het is ontworpen door de Limburgse glazenier Joep Nicolas (1897-1972) en uitgevoerd door F. Vervoordeldonck uit Den Bosch.

Bovenaan: Vijf broden en twee vissen. Dit verwijst naar de eerste wonderbare spijziging van vijfduizend mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend, met vijf broden en twee vissen (Matth. 14: 13-21).

Linksonder: Abdy Boudeloo Lamswaarde Ab Aº Di MCC (1200). De cistercienzer abdij van Boudeloo bij Klein-Sinaai in Belgie kreeg stukken land ten zuiden en oosten van de Vogelkreek bij Pauluspolder, Lamswaarde en Terhole. De uithof (kloosterboerderij) stond aan de Molenhoek ten oosten van Terhole. Een wonderdadig beeld van Onze Lieve Vrouw dat daar werd vereerd, werd door veel pelgrims bezocht. De uithof werd tijdens de godsdiensttroebelen rond 1578 verwoest. In Hulst had men een refugium naast het stadhuis, de huidige muziekschool. De wapenspreuk ervan was Stella Duce, de ster leide u, of, laat u leiden door de ster (=Maria).

Rechtonder: Abdy Cambron Stoppeldijk Ab Aº Di MCCXXIII (1223). De cistercienzerabdijk uit Cambron in Henegouwen kreeg grote stukken land om te ontginnen en in cultuur te brengen ten westen van Hulst. Daar stichtten ze in de Hofpolder de uithof Stoupedic. De polders zijn in 1584/85 tijdens het Beleg van Antwerpen onder water gezet. Restanten van de uithof zien het daglicht nabij Patijzenhoek. Hun refugium stond op de hoek Steenstraat met de Pierssensstraat. Evenals de andere abdijen deed ook die van Cambron veel aan turfwinning ten behoeve van bramdstof (in de grote steden). De wapenspreuk luidde: Mersus Emergo, (vrij vertaald) ik ontkom aan het moeras, of, ik overwin het veen.

Onderaan: koorkerk geheel vernieuw onder meester Everaert van Antwerpen Aº Di 1469. Deze bouwmeester staat ook bekend als Evert Spoorwater.