Background Image

Glas-in-lood Willibrord_2...

Raam 7.

Vierde raam in de noordelijke zijbeuk van het schip

Dit raam is aangebracht tijdens de restauratieperiode van 1931 tot 1935. Het is ontworpen door de Limburgse glazenier Joep Nicolas (1897-1972) en uitgevoerd door F. Vervoordeldonck uit Den Bosch.

Bovenaan: lam met een banier of vaandel, het Lam Gods.

Linksonder: Legier Cardon parochus Ab Aº Di MDCXXII u. ad. MDCXXVII. Legier Cardon was pastoor-deken van Hulst van 1622 tot 1627. In 1559 werd de kerkelijke indeling van de Nederlanden veranderd. Hulst en Hulsterambacht behoorden voordien tot het bisdom Utrecht, maar vanaf genoemd jaar bij het bisdom Gent. Kerkelijk hoorden Stad en Land nu ook tot Vlaanderen. Wapenspreuk: Crescit in arduis, groeiende onder tegenslagen.

Rechtsonder: Cornelius Jansenius Hulstians Episcopus Gandanus. Plm. MDX; MDLXV - MDLXXVI. De omstreeks 1510 geboren Hulstenaar Cornelis Jansen was de eerste bisschop van het nieuwe bisdom Gent van 1565 tot 1576. Hij was daartoe aangezocht door de landvoogdes Margaretha van Parma op bevel van Philips II, koning van Spanje en heer der Nederlanden. Aanvankelijk weigerde hij omdat hij zich zelf niet bekwaam achtte voor dat ambt, maar zwichte uiteindelijk en werd in 1568 tot bisschop gewijd. Wapenspreuk: State, houdt stand.

Onderaan: Beeldenstorm Aº Di 1570. Beroerten Aº Di 1578 - 1583. Herstel katholieke leven Aº Di 1596 - 1645. 1469. In 1578 werd Hulst bezet op last van het calvinistische stadsbestuur van Gent. In 1583 bracht de hertog van Parma Hulst weer onder Spaans (katholiek) gezag. Dat duurde tot 1591, toen de stad werd ingenomen door prins Mauris. In 1596 heroverden de Spanjaarden de stad weer en Hulst bleef tot 1645 in hun handen.