Background Image

Glas-in-lood Willibrord_2...

Raam 11

Raam westgevel noordelijke zijbeuk van het schip

Dit raam is aangebracht tijdens de restauratieperiode van 1931 tot 1935. Het is ontworpen door de Limburgse glazenier Joep Nicolas (1897-1972) en uitgevoerd door F. Vervoordeldonck uit Den Bosch.

Bovenaan: de heilige Petrus

Linksonder: Petro Hopmans episcopo. Petrus Hopmans was van 1914 tot 1951 bisschop van het bisdom Breda, waar Zeeuws-Vlaanderen sedert 1853, de oprixchting van het genoemde bisdom, deel van uitmaakte. Tijdens zijn bestuursperiode vonden de aankoop van het kerkschip en de restauratie plaats. Wapenspreuk: Mihi vivere Christus est, Christus is mijn leven.

Rechts onder: Pio XI Papa. Onder deze naam was Achille Ratti paus van 1922 tot 1939. Hij verleende de Sint-Willibroduskerk op 22 juni 1935 de eretitel van basilica minor: basiliek.

Onderaan: Consecratie kerkschip door Z.H. Ex. Mgr. P. Hopmans. P.J. Rops, pastoor-deken; E.H. Wilking; Mr. F.F.J.B. van de Ven; J.P. Borm. Ao Di 1933. Ingezetenen van Hulst die zich verdienstelijk hebben gemaakt bij de aankoop van het kerkschip. Rops, Truffino en Wilking waren leden van de Commissie voor de Restauratie van de Sint-Willibrorduskerk. Wilking was tevens sevretaris van het kerkbestuur.