Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 7 van 27 Resultaten 901 - 1050 van 4004

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
786 De Rapporten van de Kantoncommissarissen (1797-1800), d. I Maaseik Colson, M. 0
1281 De reacties van de Brugse Jacobijnen tijdens de eerste Franse inval (1792-1793) Berghe, Yvan van den 1966
568 De rechterlijke organisatie van Zeeland in de Middeleeuwen Gosses, I.H.Dr 1917 Wolters Groningen/Den Haag Rechterlijk organisatie
2369 De Rede 100 jaar van der velde, Paul (hoofdred.) 2013 Zeeuws Tijdschrift jrg 63 nr 5-6 Middelburg onderwijs, Tereuzen
2881 De Reformatie Simon, Edith 1967 Parool/Life Amsterdam
1253 De Reformatie te Deventer in 1579-1580. Omvang en sociaal-economische structuur van de Katholieke bevolkingsgroep tijdens de religievrede Koch, A.C.F. 1965
124 De reformatorische beweging te Axel en Hulst (1556-1566) Decavele. J. 1968 Martinus Nijhoff. De Sikkel 's-Gravenhage/Antwerpen reformatie, axel, hulst
4138 De Reinaert ontraadseld Jolijn Geel 1993 Meulenhof Amsterdam Wie zijn de dieren om hem heen?
554 De Rekeningen der Grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwse Huis Hamaker, dr. H.G. 1879 Utrecht
555 De Rekeningen der Grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwse Huis Hamaker, dr. H.G. 1880 Kemink & zoon Utrecht rentmeester in zeeland
693 De rekeningen der stad Gent; Tijdvak van Jacob van Artevelde 1336-1349 Pauw, Nap. de en Julius Vuylsteke 1874 Gent
694 De rekeningen der stad Gent; Tijdvak van Jacob van Artevelde 1336-1349 Pauw, Nap. de en Julius Vuylsteke 1880 Gent
695 De rekeningen der stad Gent; Tijdvak van Jacob van Artevelde 1336-1349 Pauw, Nap. de en Julius Vuylsteke 0
1552 De Rembrandts van Oostkapelle Laurentius, Th. 2006 Zeeuwse Boekhandel Yerseke schilderkunst
2880 De Renaissance Hale, John R. 1966 Parool/Life Amsterdam
1564 De Republikeinse Kalender en de volledige vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse Kalender 0
1878 De restauratie van het kerkje van de Ned. Herv. Gem. te Kloosterzande Kok, A.A. 1924 bouwkunst
1321 De revolutiedagen van 1830 in Aalst Witte, Els 1968
3306 De Rode Kruis-hulp in de watersnood 1953 anoniem 1953 Rode Kruis s-Gravenhage watersnood
4142 De roman van Reinaert de Vos Eugene Bosschaerts 1953 Omega Antwerpen roman
3268 De Romeinen in Zeeland. Onder de hoede van Nehalennia Trimpe Burger, J.A. 1997 Provincie Zeeland Middelburg romeinen
221 De Romeinen in Zeeland. Onder de hoede van Nehalennia Trimpe Burger, J. A., afdeling Voorlichting, R. J. Swiers 1997 Provincie Zeeland Middelburg
3929 De roversbende van Vlaanderen Peter Laroy 1997 Roularta books en Taptoe Eeklo roversbende
3990 De Rupelbres te Wintam. De watersnood in Klein-Brabant Meeus, J. 1953 J. Meeus Wintam-Hingene watersnood
871 De Saksenspiegel in Nederland Geer van Jutphaas, Mr. B.J.L. Baron de 1888 's-Gravenhage
872 De Saksenspiegel in Nederland Geer van Jutphaas, Mr. B.J.L. Baron de 1888 's-Gravenhage
2028 De schat van Baudelo. Baetens Rob 1997 Waasmunster
1810 De Schelde Atlas. Een beeld van een estuarium Eck, G.Th.M van 1999 Middelburg
2838 De Schelde Van bron tot monding. Stuyck, Raf 1987 Lannoo Tielt schelde scheepvaart visserij veerdienst
2810 De Schelde, een stroom natuurtalent Meire, Patrick e.a. (eindred.) 1995 Instituut voor natuurbehoud e.a. Hasselt
1989 De Schelde. Van bron tot monding. Stuyck, Raf 1987 Lannoo Tielt
2812 De Schelde. Verhaal van een rivier van Strydonck, Mark & Guy de Mulder 2000 davidsfonds Leuven
1994 De Schelde. Verhaal van een rivier. Strijdonck, M. van en Mulder, G. de (red.) 2000 Davidsfonds Leuven
2811 De ScheldeAtlas, een beeld van een estuarium van Eck, Bert (eindred.) 1999 Scheldeinformatiecentrum Middelburg Schelde ontpoldering
2609 De Scheldepolders van de Linkeroever Van Gerven, Rijkhard 1977 Polder vh Land van Waas Beveren
650 De Scheldepolders van de Linkeroever (Land van Waas en LAnd van Beveren) Gerven, Rijkhard van 1977
328 De Schijnwerper op de Basiliek van de H. Willibrordus te Hulst, Z. Vl. Koopmans, A. en P.J. Brand 1971 Roosendaal Hulst, basiliek
2453 de schijnwerper op de parochie van de h. willibrordus te Hulst Koopmans, Ant. 1962 Parochiebestuur Hulst vragenlijst
3662 De Schoolmeester en de Stad. J.H. van Dale en Sluis van Driel, Lo 2013 Durenkamp Aardenburg taal en Letterkunde, Biografie
2809 De schoonheid van Zeeland Land, Ton 1994 Atrium Alphen ad Rijn toerisme
747 De Schoorstenen van het Stadhuis te Gent Pauwels, dr. Henri 1952
581 De schuttersgilden en schutterijen van Zeeland. Overzicht van wat nog bestaat Jolles, J.A. 1934 Middelburg
502 De secte der Loïsten of Antwerpse Libertijnen (1525-1545). Eligius Pruystinck (Loy de Schaliedecker) en zijne aanhangers Frederichs, Julius 1891 Gent/'s-Gravenhage
2015 De Sint-Catharinakerk te Wachtebeke Roets R. 1993 Oudenaarde
4192 De Sint-Pietersabdij te Gent Driessche, Roger van 1980 Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde Gent archeologische en kunsthistorische studie
1796 De slag der Gulden sporen. Bijdrage tot de geschiedenis van de Vlaanderens vrijheidsoorlog, 1297-1305. Verbruggen, J.F. 1952 Amsterdam/Antwerpen
3654 De slag om 't Molentje. Moerkerke 1944 Morre, Roger 1981 de Eecloonaar Eeklo
205 De slag om de Oosterschelde Schipper, Paul de 2008 Uitgeverij Atlas Amsterdam/Antwerpen Deltawerken
1446 De Slag om de Schelde. Geallieerden bevrijden Zeeland, sept.-nov. 1944 Jan van Damme 2009 PZC Raamsdonkveer bijvrijding Zeeland 1944
158 De Sluis van Terneuzen. Haven van Gent. Vertoog der stad Gent voor de Cie Behogne. 15 December 1947 1947 Haven van Gent Gent kanaal Gent-Terneuzen
1404 De Sociale hiërarchie in de woningbouw. Antwerpen omstreeks 1834. Woningtoestanden en gangensaneringen te Antwerpen in het midden der 19e eeuw. Hannes-C. Lis, J. 1970
197 De souvereine en independente staat Zeeland Kluiver, J. H. 1998 De Zwarte Arend Middelburg 80jarige oorlog Zeeland
1674 De Spaanse Griep van '18. De epidemie die meer dan 20.000.000 levens eiste Gooyer, A.C.de 1978 Amsterdam
1423 De Spuije 1978 Heemkundige Kring de Bevelanden
2191 De St. Martinus te Groenendijk in het voetlicht Collet-Bauwens, Irma & Carlo Buysrogge 1994 kerkbestuur Kloosterzande
9 De St. Willibrordusbasiliek te Hulst. Brand, P.J 1976 Hulst Hulst, basiliek
13 De St.-Willibrorduskerk te Hulst in nieuwe luister na restitutie en restauratie (1806-1958) Pey. I. 1996 Oudheidkundige Kring jaarboek, basiliek , Hulst
1774 De Staatkundige start van Staats-Vlaanderen. (de verovering van Axel in 1586 als markant wapenfeit in de ontstaansgeschiedenis van Zeeuwsch Vlaanderen) Hamelink, J. 1986 verovering axel start zeeuws-vlaanderen
2832 De Staats-Spaanse Linies. Monumenten van conflict en cultuur Kuipers, Jan J.B. 2013 Uitgeverij den Boer/de Ruiter Vlissingen
1526 De stad Bergen op Zoom in verleden en heden Levelt, H. 1924 Amsterdam
27 De stadsmolen en andere monumenten in Hulst Stockman. P 1995 Albert Heijn Hulst Wij handhaven het erfdeel onze voorvaderen
26 De Stadspoorten van Hulst Stockman. P. 1994 Albert Heijn Wij handhaven het erfdeel onze voorvaderen
3172 de stamboom van de fam. Maas Maas-Klerks, Paul & Elly 2008 P.C. Maas Kloosterzande maas klerks stamboom genealogie
1431 De Steltkluut 1977 Vogelwacht Oost-Zeeuwsvlaanderen
3415 De Stem product van hoofd en hand Kok, Wim 0
1441 De Stem van Oud-Terneuzen 1964 vereniging Oud-Terneuzen
3744 De Stem, product van hoofd en hand Kock, Wim e.a. 0 De Stem B.V. Breda brochure
2490 De Sterre, een thuis van Thiel, Els 0 Instituut De Sterre Clinge zorg
2492 De Sterre, een thuis van Thiel, Els 0 Instituut De Sterre Clinge Sterre, Clinge
2513 De stichting in't zilver 1974 St. Verpleeg- en rusthuizen Zeeland Middelburg
580 De stoombootdiensten op de Westerschelde en op de Oosterschelde 1828btot 1928 Hartman, H.J.G. 0
104 De stoomtram op Oost Zeeuws-Vlaanderen. Deel 2 Boere. L. 1996 Deboektant Oostvoorne stoomtram oost-Zeeuws-Vlaanderen
3748 De stormklok riep Lockefeer, Louis 0 Duerinck-Krachten Kloosterzande toneelspel markt_hulst 1794 frans
3809 De stormvloedkering in de oosterschelde Offringa, G. 1987 Dosbouw vof
591 De straatnamen van Middelburg Stol, Taeke 0 straatnamen Middelburg
423 De strijd om Axel in september 1944 Szydlowski, Colonel Dr. Z.M. 1949 Axel
203 De strijd om de schelde Denis Whitaker & Shelagh Whitaker 1986 Hollandia BV Baarn Verhaal van Militairen en Burgers 1944
1804 De taal van de vlasser. Brouwers, A.P.J. 1957 Nijmegen vlas
2425 De Tachtigjarige Oorlog Romein, J. e.a. 1942 Uitgevers maatschappij "Elsevier" Amsterdam tachtigjarige oorlog
2377 De tachtigjarige oorlog deel 1 Presser, J. 1963 Elsevier Amsterdam
2376 De tachtigjarige oorlog deel 2 Dresser, J. 1963 Elsevier Amsterdam
1302 De terra sigillata van Grobbendonk Thoen, H. 1967
4028 De tijdgids Zakkalender voor 16 eeuwen A.M. Overwater 1996 Van Wijnen Franeker eeuwige jaarkalender
1535 De tocht naar de toekomst. Gedichten. Pirenne, J. 2005 Dabar-Luyten Heeswijk gedichten
92 De tocht van de Petieterkes Sponselee, G. en K. de Roover 1989 Van Geyt productions Hulst zeeuws-vlaanderen
2274 De toekomst van agrarische Hontenisse Agrarische hogeschool Dordrecht 1988 Rabobank Kloosterzande landbouw
2029 De toestand van de waterstaat in Noordoost Vlaanderen tijdens de 16e eeuw. Kraker A.M.J., de 0
248 De toestand van de Zeeuwse natuur Jong, Ad de m.m.v. Wim van Wijngaarden, Gerard van Zuylen 1999 provincie Zeeland Middelburg Zeeland serie
1055 De toponymie van den Reinaert. Teirlinck, Is. 1910 der Koninklijke Vlaamsche Academie Gent Nieuwe opvattingen en bedenkingen
2240 De tragikomedie van de fietsvoetveer kwestie Kruiningen-Perkpolder Broekmans, A.F.M. 2005 SP-Hulst Hulst veerddienst
3025 De transformatie van de Zeeuwse Landbouw in de 2e helft van de 19e eeuw Franken, Stasje 0 Heemkundige Kring De Bevelanden Goes Landbouw
535 De Trek der Salzburgsche emigranten naar Zeeuwsch-Vlaanderen Pattist, J.N. 1928 Huis ter Heide emigranten zeeuws vlaanderen salzburg
3044 De trekpaardenfokkerij in Nederland Labouchere, P.C. 0
2769 De tuinen en landschappen van Zeeland Westendorp-Frikkee, Diana e.a. 1989 Canaletto Alphen ad Rijn buitenplaatsen flora
7 De Tuyn ghesloten. Prinsen. A. en P. Stockman 1993 De Maelstede Hulst Beleg, Hulst
616 De twee reizen van Cosimo de Medici, prins van Toscane, door de Nederlanden (1667-1669). Journaal en Documenten Hoogewerff, G.J. 1919 Amsterdam
3772 De Tweede Opstand 1572-1576 Bauwens, A.R. 1989 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
120 De tweede wereldoorlog in Oost-Zeeuws-Vlaanderen Sponselee, G. 1994 Van Geyt Hulst tweede wereldoorlog
376 De van Goethem's. Reisjournael en genealogische gegevens over een familie uit Sas van Gent Heemkundige Kring Sas van Gent 1983 1983 van Goethem/Sas van Gent
2514 De vaste verbinding over de Westerschelde 1963 Econ. Techn. Inst. Voor Zeeland Vaste oeververbinding, Westerschelde
1761 De vegetatie van Zeeuwsch-Vlaanderen. Mooij, R.M. 1986 Provinciale Planologische Dienst voor Zeeland Middelburg vegetatie
2337 De verdediging van stad en land van Hulst in de loop der eeuwen Baar, J. de e.a. (red.) 1985 Streekmuseum Vier Ambachten Hulst
335 De verhouding tussen het kapittel van Kortrijk en Hulst na de Vrede van Münster (1648) Brand, P.J 1966 Overdruk Leiegouw
1334 De verhouding van de Clerus tot de locale en regionale Overheid in het Graafschap Vlaanderen in de Late Middeleeuwen Prevenier, W. 1968
4168 De vermakelijke historie van Reinaert de vos . Mens, Jan . 0 Margriet Jeugdbibliotheek Amsterdam Reinaert
424 De verovering van Axel door Prins Maurits in 1586 en de onmiddellijk daaraan voorafgaande tijd Dieleman, P. 1936 Terneuzen
3848 De verschijningen en de boodschap van O.L. Vrouw van Fatima van Es, M.M. 1943 Missiehuis "St. Willibrordus" Uden
357 De vesting Hulst, haar beleg in 1645 en haar beteekenis als monument van geschiedenis en kunst Schukking, W.H. 1934 Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten' Hulst Hulst, vesting
412 De vesting Sas van Gent Slock, Fer en Rob Slock 0 Terneuzen
131 De Vier Ambachten Kraker. A. de. W. Bauwens e.a. 1992
2526 De Vier Ambachten en het land van Saaftinge in de middeleeuwen Gottschalk, M.K.E. 1984 Van Gorcum Assen historie
3980 De Vier Ambachten Zelzate 1 mei 1992 Br. Eugeen Geysen 1992 De Vier Ambachten Zelzate
280 De Vlaamsche Kustvlakte, bijdrage tot de geschiedenis van het Vlaamsche Polderland langs de zee en Honte Waterschoot M.A. 1939 Langemark Vlaanderen Algemeen (VLA)
1205 De Vlaamse grafische kunst 1918-1939 1976 Antwerpen
2582 De Vlaamse Kustvlakte, van Calais tot Saeftinghe Rottier, Honoré & Henri Arnoldus 1984 Lannoo Tielt
3038 De vlasnijverheid te St. Jansteen en Koewacht 1900-1965 Baart, Erik 1988 Erik Baart Nijmegen vlas
1965 De vliedbergen in het kustgebied van Vlaanderen, Zeeland en Zuid Holland 1969 Amsterdam vliedbergen
1969 De Vlissingse Sociaaldemocratie en de werkeloosheid in de jaren dertig Kort, A.L. 1986
2765 De vlucht van een vink Dieleman, Marian (samenst.) 1999 Vink Offset Axel jubileum
622 De Volkswil Dalsum, H.A. van 1909 Hulst
1323 De voogdij regeling voor Ename van 1604 opnieuw onderzocht Milis, L. 1969
702 De Voorgeboden der stad Gent in de XIV-e eeuw (1337-1382) Pauw, Nap. de 1885 Gent
633 De voorgenomen Zeeuws-Vlaamsche Waterleiding II Dalsum, H.A. van 1928 z.p.
632 De voorgenomen Zeeuws-Vlaamsche Waterleiding, een volksramp Dalsum, H.A. van 1927 z.p.
995 De Voorstelling van het Booze Beginsel Kesteloot, L. 1944 Boekuil en Karveel Antwerpen
1299 De Vorming van de Grote Schepenbank van het Brugse Vrije (11de-13de eeuw) Warlop, E. 1968
2075 De vos en het lijsternest. 1996 Stijn Streuvels Genootschap Tielt Jaarboek 2
2549 De vrede van Munster Poelhekke, J.J. 1948 Martinus Nijhoff s-Gravenhage
116 De W.O.V. (De Westerschelde oeververbinding). Een tracé te ver Eeden. G.J.J. van 1993 G.J.J. van Eeden Hulst Westerscheldetunnel
3849 De waarheid over de katholieke kerk Suyker, J.J. 1948 Kinheim uitgeverij Heiloo
32 De Wandelende Jood in Volkskunde en Letterkunde Gielen, J.J. 1931 De Spieghel/ Het Kompas Amsterdam/Mechelen geloof/jodendom/mythe/volkscultuur/Oost-Europa/werkmethode
1906 De wandtapijten in het stadhuis van Maastricht Ysselsteijn, Dr.G.T. van 1972 Heerlen
1884 De wapenkaart van Vlaanderen (1610-1628) Neubecker, Ottfried 1989 Evergem-Ertvelde
1988 De wapenkaart van Vlaanderen (1610-1628?) Warlop E. 1989 Evergem-Ertvelde
3084 De ware goudmijn. Door een r.k. priester 1942 De Zuidlimburger Kerkrade
2025 De Wase en Gentse Baudelo-abdij. Van paleis in de moerassen tot eiland in de waterwijk. Pas, Paul 1998 Culturele Kring Boudelo VZW Nevele boudelo,
2445 De wateren van Nederland Beekman, A.A. 1947 Martinus Nijhoff s-Gravenhage De wateren
787 De Wateren van Nederland, aardrijkskundig en geschiedkundig beschreven Beekman, A.A. 1948 's-Gravenhage water
64 De watersnood in Zeeuws-Vlaanderen 1 februari 1953 Sponselee. G. en E. Steijns 1993 Van Geyt Ljubljana Watersnoodramp
1687 De weesboeken van Axel en de Axeler Ambacht, 1618-1795 Cruyningen P.J. van 1987 Genealogische Werkgroep Zeeuwsch Vlaaderen Leiden
1701 De weesboeken van Hulst Nijenhuis, H.D. en geneal. werkgr. Z.VL. 1987
3697 De werkplaats voor minder-valieden 't Lam te oostburg Bos, M. 1959 Oostburg
542 De Westerschelde bij storm en mist. Scheepsrampen in het Westerscheldegebied van 1860-1982 Heijkoop, C. 1983 Bikker Boeken Vlissingen Westerschelde
1814 De Westerschelde, een water zonder weerga. Kraker, A.J.M. de 2002 Duerinck Kloosterzande Ontstaansgeschiedenis
3506 De Westerschelde. Erfdeel van het Zeeuwse Landschap 1967 Contactcom. Nat. En Landsch. Bes. Amsterdam
1435 De Wete 1973 Heemkundige Kring Walcheren
992 De wetenschap der Volkskunde Vries, Jan de 1941 Amsterdam
129 De woelingen der watergeuzen in het vlaamse kustgebied Kraker de A.M.J. drs. 1980 Oudheidkundige kring "de Vier Ambachten" akties watergeuzen
2510 De Zaterdagvliegers. Axelse Zaterdag Voetbal Vereniging 1949-1999 Hageman, Etienne. E.a. 1999 AZVV Axel
3200 De Zeeuwse familie Tack, Tak, de Maret tak 1562 - 2000 Tack, P.D. & H.J. Plankeel 2004 P.J. Tack Leiden

Pagina 7 van 27 Resultaten 901 - 1050 van 4004