Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 27 van 28 Resultaten 3901 - 4050 van 4101

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
2820 Zeeland - land tussen zeeen Oosthoek, Andreas & Riemens, Wim 1986 Den Boer Uitgevers Middelburg
3550 Zeeland 1900 - 2000 Kuipers, Jan J.B. 1999 Den Boer/De Ruiter Middelburg Een zeeuwse eeuw
3479 Zeeland 1940-1945 bibliografie Houterman, J.N. 1988 Zeeuwse Bibliotheek Middelburg
563 Zeeland 1940-1945 dl. 1 Bree, L.W. de 1979 Den Boer Middelburg Zeeland
1676 Zeeland 1940-1945.dl. 2 Ham,Gijs van der 1990 Waanders Zwolle Zeeland, WOII
3470 Zeeland 1940-1990. Econ. Ontw. In het licht van de ruimtelijke economie en de economische geografie Verburg, Marinus Cornelis 1996 Den Boer / De Ruiter Vlissingen
186 Zeeland 1940-1990. Economische ontwikkeling in het licht van de ruimtelijke economie en de economische geografie. Verburg, Marinus Cornelis 1996 Den Boer/ De Ruiter Vlissingen
2099 Zeeland 1945 - 1950. De wederopbouw van Zeeland na de oorlog. Zwemer J.P. 2000 Jan Zwemer Serooskerke geschiedenis, wederopbouw
1542 Zeeland 1950-1965 dl. 2 Ham, Gijs van der 2005 Den Boer-De Ruiter Vlissingen
1818 Zeeland 2000 Lering en Vermaak 1999 Koninklijke Zeeuwse Genootschap der Wetenschappen Middelburg
3437 Zeeland 2003 Water Agendacommissie 2003 KZGW Middelburg kalender 2003 Genootschap
1755 Zeeland achter dammen. Cijsouw, K. 1972 Hoorn
3327 Zeeland and the churches. Religion and society in the Province of Zeeland in the Nineteenth Century Wintie, Michael 1988 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg zeeland kerk maatschappij
3914 Zeeland ANWB Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 1965 ANWB toerisme Zeeland
218 Zeeland bestaat niet ! 15 jaar Koen & Harm Jonge, Cor de, Jan van Damme, Ernst Jan Rozendaal 2004 Gezamenlijke Zeeuwse boekhandels
2726 Zeeland bij voorbeeld, bij-voorbeeld Zeeland van der heyden, Jef 0 ETI Middelburg landbouw
3907 Zeeland de parel van Nederland Huijssoon Ton 0 Seijen van M. A. Leeuwarden Zeeland, Fotoboek
2580 Zeeland dichtersland bloemlezing Afzonderlijke Kunstenaars 2002 Stichting Achterland Zeist gedichten , Zeeland
2643 Zeeland documentair 1 t/5 1979-1981. div artikelen o.a.over ozvl 1979 Uitgeverij Merlijn Middelburg
1606 Zeeland door de eeuwen heen Empel, M. van en H. Pieters 1974 Gysbers en van Loon - Bikker boeken Arnhem/Vlissingen geschiedenis
4269 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 10 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4270 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 11 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4271 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 12 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4272 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 13 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4273 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 14 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4274 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 15 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4275 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 16 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4276 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 17 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4278 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 18 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4261 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 2 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4262 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 3 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4263 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 4 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4264 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 5 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4265 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 6 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4266 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 7 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4267 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 8 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
4268 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 9 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg Zeeland
558 Zeeland door de eeuwen heen dl 1 Empel, M. van en H. Pieters 1974 Gysbers en van Loon - Bikker Boeken Arnhem/Vlissingen geschiedenis
3502 Zeeland en de VOC van der Doe, Erik & Arnold Wiggers 1987 Zeeuwse Bibliotheek Middelburg catalogus tentoonstelling zeeuwse bibliotheek
3477 Zeeland en de Zeeuwen in de letterkunde 1950 Prov. Bib van Zeeland Middelburg
216 Zeeland en Europa Prins, Katrien, Paulina Damen, Europese Commissie in Nederland 1995 Europese Commissie Bureau in Nederland Den Haag
2737 Zeeland gooit zijn grenzen dicht Adriaansen, Martien 2004 Uitgever 'De Haard' Heinkenszand
3739 Zeeland in 1982 Oreel, R. e.a. (samenst.) 0 Den Boer Middelburg
3738 Zeeland in 1983 Oreel, R. e.a. (samenst.) 0 Den Boer Middelburg fotoboek
3539 Zeeland in cijfers provinciale griffie 1987 Provincie Zeeland Middelburg economisch onderzoek
3269 Zeeland in cijfers en feiten Bureau voorlichting der provincie 1977 Provincie Zeeland Middelburg statistiek
3511 Zeeland in cijfers. Sociaal-economische ontwikkeling 1970-1980 1980 Ec. Techn. Inst. Voor Zeeland Middelburg
3538 Zeeland in cijfers. Sociaal-economische ontwikkeling vanaf ca. 1975 1982 Ec. Techn. Inst. Voor Zeeland Middelburg bevolking sociaal en economie
3410 Zeeland in de ban van Oranje Cats, J. 2002 Giethoorn Ten Brink Meppel oranje zeeland
3513 Zeeland in de oorlog 1940-1945 Visser, Tine & Ar. Visser 1985 Pitman / Fanoy Boeken Goes/Middelburg
1751 Zeeland in de Patriottentijd Wessels, A.M. 1974 Oosterbaan & le Cointre b.v. Goes geschiedenis
3264 Zeeland in de Prehistorie Jongepier, J. 1995 Provincie Zeeland Middelburg prehistorie
3831 Zeeland in de vorige eeuw Antonisse, Rinus 2006 Verse Hoeven Uitgeverij Raamsdonksveer ansigtkaarten
245 Zeeland in de Vroege Middeleeuwen Polderman, Tiny 2001 provincie Zeeland Middelburg Zeeland serie
3441 Zeeland in dit tijdsgewricht Geraets, Hans e.a. (red.) 1985 Stichting Schelde-Rijn Instituut Middelburg
3542 Zeeland in harmonie. Hoofdlijnen van beleid 1987-1991 0 Provincie Zeeland Middelburg beleids hoofdlijnen
2263 Zeeland in kaart gebracht Moerland, L.J. (samenst.) 1988 Gem. Archiefdienst Goes cartografie
2844 Zeeland in oude kaarten Gittenberger, Franz & Helmuth Weiss 1983 Lannoo Tielt zeeland
2098 Zeeland in Patriottentijd Wessels 0
4060 Zeeland jaarboekje 1852 van Oosterzee, H.M.C. 1852 de gebroeders Abrahams Middelburg jaarboek
4061 Zeeland jaarboekje 1853 van Oosterzee, H.M.C. 1853 de gebroeders Abrahams Middelburg jaarboek
4062 Zeeland jaarboekje 1854 van Oosterzee, H.M.C. 1854 de gebroeders Abrahams Middelburg jaarboek
4063 Zeeland jaarboekje 1855 van Oosterzee, H.M.C. 1855 de gebroeders Abrahams Middelburg jaarboek
4064 Zeeland jaarboekje 1856 van Oosterzee, H.M.C. 1856 de gebroeders Abrahams Middelburg jaarboek
2732 Zeeland op jaren '70 - '80 Cijsouw, Kees e.a. 1980 Den Boer Middelburg
3915 Zeeland tips van kenners Bartho Hendriksen 2002 Giethoorn ten Brink BV Meppel toeristische tips
2795 Zeeland uit de krant. 225 jaar PZC Antonisse, Rinus & Ben Jansen 1983 PZC Middelburg
2553 Zeeland van toen & nu 2004 Waanders Uitgevers
1544 Zeeland van toern en nu Francke, J. (eindred.) 2004 Waanders Zwolle
3556 Zeeland vanuit de lucht AvWK comm, Klaassen E. e.a. 2011 Sky Pictures Fotografie Arnemuiden
3438 Zeeland. Land achter dammen Cijsouw, K. 1972 Westfriesland Hoorn land dammen verkennen
3501 Zeeland. Landelijk Nederland in kaart deel 10 redactieteam 1996 Buijten & Schipperheijn Amsterdam
242 Zeeland. Monumenten in Nederland Stenvert, Ronald.... m.m.v.Piet van Cruyningen 2003 Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist Monumenten zeeland
1812 Zeelandboek diverse 2002 Middelburg
3965 Zeelandboek ZL 3 Diverse 1999 Stichting NRI Middelburg
3966 Zeelandboek ZL 4 Diverse 2000 Stichting NRI Middelburg
3967 Zeelandboek ZL 6 Diverse 2002 Stichting NRI Middelburg
1562 Zeelandica in de Zeeuws-Vlaamse O.B.'s, Archieven en Musea: een terreinverkenning Dankaart, Marie-Jeanne 1992 Gent
3813 Zeelandica in de Zeeuws-Vlaamse O.B.'s, archieven en musea: een terreinverkenning Dankaart, Marie-Jeanne 1992 Universiteit Gent Gent
3833 Zeelands toekomst zorg van nu Schipper, C. de 1988 Stichting Katholiek Maatschappelijk Aktiveringswerk Zeeland Middelburg zorg
3836 Zeeuw in Zaaizaden Geuze, M.A. e.a. 1984 Suiker Unie U.A. Breda zaaigoed zeeuw van_der_have
2733 Zeeuwe Ringrijders Vereniging Roose, Bram & Leo de Visser (red.) 1990 Zeeuwse Ringrijders Ver. Middelburg
3837 Zeeuwen Buiten Zeeland Geuze, M.A. e.a. 1982 Fanoy Boeken Middelburg landbouwer piloot spoorwegman
3490 Zeeuwen en de VOC Roos, Doeke 1987 Stichting VOC publicaties Middelburg
2418 Zeeuwen gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Zeeland Hollestelle, Leo & Albert meijer (red.) 2003 Zeeuws Archief Middelburg
2512 Zeeuwen in Indie 1920-1949, geplaatst in een algemeen historisch kader Van Hoecke, E.A.A. 2005 OHK DVA Hulst
3271 Zeeuwen te water. Sporen van een maritiem verleden Kuipers, Jan J.B. 1996 Provincie Zeeland Middelburg
3293 Zeeuws bestuur boven water Brevoord, C. e.a. 1980 Spruyt, van mantegem & De Does Leiden bestuur
1813 Zeeuws Jaarboek ZL 2 Diverse 1998 Stichting NRI Middelburg
3521 Zeeuws jaartallenboek in prent Christiaansen, C.J. 0 t Zeeuwtje Kapelle Zeeland,prenten
1699 Zeeuws Kwartierstatenboek deel 1 Nijenhuis, H.D. en M.C. Nijenhuis-van Pienbroek 0 Ned. Gen. Vereniging, afd. Zeeland
2720 Zeeuws Kwartierstatenboek deel 2 Nijenhuis, H.D. en M.C. Nijenhuis-van Pienbroek 1983 Nederlandse Genealogische Vereniging Afd. Zld Kapelle
3281 Zeeuws Kwartierstatenboek deel 3 1986 Ned. Gen. Ver. Afd. Zld Kapelle kwartierstaat zeeuws
2619 Zeeuws leven en streven van Wijngen, W.M. 1987 van Wijngen Goes
3474 Zeeuws meisje' Heyning, C.E. e.a. 2010 KZGW Middelburg kalender schilderijen tekeningen
1557 Zeeuws of Vlaams? (Morfo-) syntactische verschijnselen in de dialecten van Zeeuws-Vlaanderen Will, G. 2004 Oosterhout Taalkunde - dialect - Z.VL.
233 Zeeuws platenboek Driest, Frans van den 1983 Fanoy Middelburg Zeeland, prenten
2282 Zeeuws platenboek van den Driest, Frans & Rino Visser 1983 van Pitman Goes Zeeland, prenten
279 Zeeuws tijdschrift 2007 Stichting Zeeuws tijdschrift Middelburg Hulst, Rouleau, architectuur
2249 Zeeuws Vaanderen. "Achterhoek aan den overkant" Vries, Theo de 1958 AO-reeks 718 / Stichting IVIO Amsterdam
2742 Zeeuws Zilver Bree, J. de 1978 Interbook International bv Schiedam collectie G. Sponselee
55 Zeeuws-Vlaamse kuststrook/slotbeschouwing Keikes. W.H. 1979
548 Zeeuws-Vlaanderen Steigenga-Kouwe, S.E. 1948 Leiden
631 Zeeuws-Vlaanderen en de feiten die het heden beïnvloeden Dalsum, H.A. van 1919 Hulst
2227 Zeeuws-Vlaanderen uitgelicht Jansen, Jan e.a. 2008 VVV Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen
1338 Zeeuws-Vlaanderen. de geschiedenis van een grensgebied. Stuij, P. W. 1990 De Walburgpers Zutphen
1412 Zeeuws-Vlaanderen...'n landje apart Vergouwen, J., F. Maenhout, T. Marees 0
1839 Zeeuwsch Sagenboek Sinninghe, J.R.W. en M. Sinninghe 1933 W.J. Thieme & Cie Zutphen
584 Zeeuwsch Sagenboek Sinninghe, J.R.W. en M. 1933 Zutphen
51 Zeeuwsch Vlaanderen Wilderom. M.H. 1973 M.H. Wilderom
56 Zeeuwsch Vlaanderen door historie en volksaard Noord-Nederlandsch gebied Hullu. J. de 1919 Martinus Nijhoff 's Gravenhage Historie en volksaard
3510 Zeeuwsch volk in Zeeuwsche dracht van der Ven, D.J. 0 Bosch&Keuning Baarn
3294 Zeeuwsch volk in Zeeuwsche dracht van der Ven, D.J. 1936 Bosch & Keuning Baarn
2239 Zeeuwsch-vlaamsche tramweg-maatschappij n.v. jaarverslag 1975 1976 Z.V.T.M. Terneuzen
538 Zeeuwsch-Vlaanderen Belgisch? Had het Belgisch annexionisme anno 1919, ten aanzien van Zeeuwsch-Vlaanderen kans van slagen? Wijnacker, Drs. E.G.G. 1983 Utrecht België, annexatie
539 Zeeuwsch-Vlaanderen door historie en volksaard Noord-Nederlandsch gebied Hullu, J. de 1919 's-Gravenhage
3191 Zeeuwsch-Vlaanderen gastronomisch 0 Stichting Promotie Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen gastronomie restaurants toerisme VVV
122 Zeeuwsch-Vlaanderen in bange oorlogsjaren Cats. J.. samenst. 1991 Den Boer. De Ruiter Vlissingen
2516 Zeeuwsch-Vlaanderen in cijfers 1988 1988 Kamer van Koophandel Terneuzen 1988 cijfers KvK
540 Zeeuwsch-Vlaanderen Nederlandsch Pattist, J.N. 1919 Oostburg anti-annexatiebeweging
2803 Zeeuwsch-Vlaanderen óók een deel van Nederland Jansen, Corrie e.a. 0 ipd Terneuzen
108 Zeeuwsch-Vlaanderen ten voeten uit. Kultuurhistorische routes Vergouwen-de Caluwe J.en G. Sponselee 1991 Toeristisch Bureau Zeeuws-Vlaanderen Axel rijk verleden Zeeuws-Vlaanderen
2236 Zeeuwsch-Vlaanderen … een landje apart Vergouwen, J. e.a. 0 VVV Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen
2293 Zeeuwsch-Vlaanderen. De geschiedenis van een grensgebied Stuij, P.W. 1990 De Walburgpers Zutphen
3601 Zeeuwsch-Vlaanderen. Zwerversboekjes 1928 De Waelburgh Blaricum
3821 Zeeuwsche dialectproblemen Meertens, P.J. e.a. 1944 Ned. Akademie van Wetenschappen Amsterdam dialect probleem zeeuws
4039 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1836 1836 J. van de Velde Olivier Zierikzee almanak 1836
4036 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1838 1838 J. van de Velde Olivier Zierikzee almanak
4047 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1842 1842 J. van de Velde Olivier Zierikzee almanak 1842
4035 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1845 1845 J. van de Velde Olivier Zierikzee almanak
4050 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1846 1846 J. van de Velde Olivier Zierikzee almanak 1846
4052 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1847 1847 J. van de Velde Olivier Zierikzee almanak
4031 Zeeuwsche Volks-almanak voor het Schrikkeljaar 1836 1836 J. van de Velde Olivier Zierikzee almanak 1836
4032 Zeeuwsche Volks-almanak voor het schrikkeljaar 1840 1840 J. van de Velde Olivier Zierikzee almanak
4049 Zeeuwsche Volks-almanak voor het schrikkeljaar 1844 1844 J. van de Velde Olivier Zierikzee almanak
3440 Zeeuwse akkerbouw tussen verandering en continuiteit Wiskerke, J.S.G. 1997 Landbouwuniversiteit Wageningen
3797 Zeeuwse Delta. Land van overkanten Monch, Diederik 1995 Buijten & Schipperheijn Amsterdam Delta, natuur, cultuur
1663 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d 4 Wallenburg, L. van 1990 Heemkundige Kring Walcheren Middelburg
1660 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d. 1 Wallenburg, L. van 1986 Heemkundige Kring Walcheren
1661 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d. 2 Wallenburg, L. van 1988 Heemkundige Kring Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland Middelburg
1662 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d. 3 Wallenburg, L. van 1989 Heemkundige Kring Walcheren
1664 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d. 5 Wallenburg, L. van 1993 Heemkundige Kring Walcheren Middelburg
1728 Zeeuwse historie in krantenknipsels. Catalogus, samengesteld door de werkgroep van de Heemkundigde Kring Walcheren, deel 1: Walcheren. Wallenburg, L.van 1982 Stedelijk Museum Sint Niklaas
3279 Zeeuwse historische bronnen tbv het genealogisch onderzoek Nijenhuis, H.D. 0 St. Genealogisch Centrum Zld Goes
1686 Zeeuwse Historische bronnen: De inwoners van Hulster-Ambacht in 1739 Bliek, V.J.M. de 1980 Genealogische Werkgroep Zeeland, 1980
1741 Zeeuwse Historische Bronnen: De inwoners van Hulster-Ambacht in 1739. Bliek, V.J.M. de 1980 Genealogische Werkgroep Zeeland
1953 Zeeuwse klederdrachten in de laatste twintig jaar Poel, Ada van der 1981 Koninklijk Zeeuws Genootschap der wetenschappen in samenwerking met het Zeeuws Museum Middelburg Klederdrachten
3536 Zeeuwse klederdrachten in de laatste twintig jaar Poel, Ada A. van der 1978 KZGW Middelburg klederdracht
1957 Zeeuwse koks werken met zeewier Reems, Rien van 1995 Den Boer/De Ruiter Vlissingen
2710 Zeeuwse Koorschool 25 jaar 1954-1979 Heijblok, Evert 1979 Stichting Zeeuwse Muziekschool Goes koorschool 25 jaar

Pagina 27 van 28 Resultaten 3901 - 4050 van 4101