Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 9 van 27 Resultaten 1201 - 1350 van 4004

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
190 Een reis door Zeeland in 1774 Kluiver, J.H., Frans Cornelis Hoogvliet 1980 Zeeuws Genootschap der Wetenschappen Middelburg
4026 Een rijke horizont Eggermont, J.L. 0 Het Thijmfonds Den haag
3017 Een schoone historie van den edelen Jan van Parys Koning van Frankrijk Thys, Josephus 1976 Antiquariaat Merlijn Hulst
1940 Een speurtocht door Zeeuws muziekverleden Scherft, P. 1984 Middelburg 150 jarig bestaan koninklijk oratoriumvereniging
3828 Een straat in een dorp onder water Kuijvenhoven, Arie 2013 Boekscout Soesterberg watersnood 1953 slachtoffers
2699 Een tevreden natie. Nederland van 1945 tot nu van Rossem, Maarten e.a. 1993 Tirion Baarn
1874 Een tijdje terug.... De geschiedenis van het havenplaatsje Walsoorden Buysrogge, C. en W en Johna Everaart 0 Walsoorden:geschiedenis
2636 Een toeristische zwerftocht door Waasmunster Kock, J.A. de 0 J. de Kock Waasmunster
3861 Een uitzonderlijk theaterleven Brulin, Tone 2002 unesco en uitgeverij epo Antwerpen theater , vlaanderen
3534 Een van ons. Ter nagedachtenis aan Jhr. Mr. A.F.C. de Casembroot 1965 G.W. den Boer Middelburg nagedachtenis
2419 Een vergeten landleven Wind, Ingeborg 2006 Uitgeverij Terra Lannoo Arnhem Platteland 1900-1960
1519 Een Vlaamse graaf van Europees formaat: Filips van de Elzas Werveke, H. van 1976 Fibula-Van Dishoeck Haarlem geschiedenis Gent
179 Een wandeling door Hoek en zijn gehuchten in de dertiger jaren en ...na de 2e wereldoorlog Platteeuw. J.L. 1997 Van Aken Foto's, Hoek
2743 Een wandeling door Zeeuwse tuinen van Eeghen-Elias, Florentine & Marijke Heuff 1994 Zuid-Hollandsche Uitgeversmij Weert Zeeuwse tuinen
1870 Een warme school. Herinneringen aan het onderwijs Stoppeldijk Erp-Uiterhoeve, M.van - Wilfried Uiterhoeve 0 Nijmegen school Stoppeldijk
2262 Een wereld en een wil werken aan duurzaamheid Ministerie Van Volkshuisvesting 2001 Jellema Grafische Groep B.V. Den Haag milieu
1284 Een woekerverbod van de Graaf van Vlaanderen uit 1199 gezien in het licht van kanoniek-rechterlijke handschriften Prevenier, W. 1966
3856 Een wonder in de delta 1983 Den Boer Middelburg stornvloedkering
2423 Een wonderlijk landschap. Buitenlandse schrijvers over Nederland van Zonneveld, Gwynne & Peter 2000 Atrium Alphen ad Rijn
3390 Een woordenboek voor Magda Devos Keymeulen Van, Jacques e.a. (red.) 2008 Universiteit Gent
3523 Een Zeeuwse volkskundige enquete uit 1860 Meertens, P.J. 1961 Noord-Holl. Uitgeversmij Amsterdam Zeeuwse volkskundige enquete uit 1860
1288 Een zeventiende-eeuws curiosum onder de Duinenhandschriften Strubbe, E.I. 1966
2400 Eenheid en scheiding. Geschiedenis der nederlanden 1471-1813 Rogier, L.J. 1976 Het Spectrum Utrecht
2901 Eenzaam maar niet alleen. Wilhelmina 1962 Ten Have N.V. Amsterdam Wilhelmina, Prinses der Nederlanden
311 Eerste deel van den Derde Placcaet-Boeck Ghecompileert en uytghegheven bij Ordonnancie van Hooghe ende Moghende Heer den President ende Raedtslieden van Sijne Majesteyts Provincialen Raede Vlaenderen 1685 Ghendt
313 Eerste deel van den Vierden Placcaet-Boeck van Vlaenderen, behelsende alle Placcaeten, Ordonnantien ende Decreten, geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen sedert 't jaer 1684 tot ende met 1739. Vergaedert door Judocus Alphonsus Varenbergh, Advocaet v Varenbergh, Judocus Alphonsus 1740 Gendt
316 Eerste deel van den Vijfden Placcaert-Boeck van Vlaenderen behelsende alla Placcaerten, Ordonnantien ende Decreten geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, sedert de leste versaemelingen danof gedaen ende uytgegeven ten Jaere 1740, mitsagders differe 1763 Gendt
318 Eerste deel van den Zesden Placcaert-Boeck, behelsende alle de Placcaerten, Reglementen, Edicten, Ordonnantien, Decreten, Decalartien en Tractaeten, geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, zedert de leste Verzaemelinge danof gedaen ende uytgegeven t Serruys, Mr. Jean-Baptiste Hubert 1786 Gend
410 Eerste Nederlandsche Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek te Sas van Gent 0 Terneuzen
2477 Eerste Nederlandsche Cooperatieve beetwortelsuikerfabriek te Sas van Gent 1899-1924 anoniem 1924 NCB Sas van Gent
309 Eersten Placaet Boek van Vlaanderen: Ordonnancien, Statuten, Edicten en Placcaeten, ghepubliceert in de Landen van hervvaarts-ouer, vanvveghen der Keyserlicker en Conijnglicker Majesteyten, ende haerlieder zeer Edele Voorsaeten 1559 Ghendt
2491 Eeuwfeest Fanfare "Weldoen door Vermaak" Clinge 1888-1988 anoniem 1988 Clinge Clinge, fanfare
3334 Eeuwout Teelinck, een zeventiende-eeuwse politicus met theoretische idealen van Meeuwen, D. 1988 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg Reformatie
3186 Eigen land met open ogen Zeeland ANWB ANWB (red.) 1969 N.V. Drukkerij De Eendracht Schiedam toeristengids Zeeland
1473 Eigen Volk 1929
1111 Eigendom van Vondsten, gezien in het licht van het Burgerlijk Wetboek en de Monumentenwet Burk, J.G. van 1981
817 Eigenkerken en Bisschoppelijk gezag in het Diocees Utrecht tot de XIII-e eeuw Post, R.R. 1925 Utrecht
1367 Electorale agenten aan de vooravond van de partijformaties. Aantekeningen bij brieven en nota's van senator F. Bethune. Witte, Els 1970
1943 Elementen van de cultuur van Zeeland Janse, H., J.H. KLuiver, J.J.Tevel, A. de Vin 1984 Wg. historie & archeologie Kn. Gen. en Zeeuwse Ver. v. dialectonderzoek Middelburg cultuur
1222 Elias. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus Reichardt, Jasia 1974 Antwerpen
3672 Eligiuskerk 60 jaar Peeters, N. 2009 H. Antoniusparochie Oostburg Oostburg, Kerk, 60 jaar
3459 Elseviers Groot Antiekboek Dony, F. 1978 Elsevier Nederland B.V. Amsterdam
2589 Elseviers Historische Atlas Vries, S. de & Th. Luykx 1964 Elsevier Amsterdam kaarten Europa geschiedenis
2903 Elseviers nieuwe kerstverhalenboek Hazeu, Wim (samenst.) 1980 Elsevier Nederland Amsterdam kerstverhaalen
1166 Emblemata heroica of de Medalische sinnebeelden der ses en dertigh Graaven van Holland. Met Konstplaaten versierd Smids, Lud. M.D. 1712 Amsterdam
2519 Emergis: zorg in stelling Kool-Blokland, J.L. 1999 De Koperen Tuin Goes Emergis zorg
3653 Emigranten naar Amerika uit West Zeeuws-Vlaanderen 1840-1970 Vergouwe, A. 1993 Ned. Gen. Ver. Afd. Zld
3211 En toen was het oorlog… Dagboek van de Tweede Wereldoorlog Van Remoortere, Julien 1980 Helios NV Antwerpen
2528 Encyclopedie van het Christendom. Protestants deel Monnich, C.W. (hoofdred.) 1955 Elsevier Amsterdam
2542 Encyclopedie van Zeeland I Kon. Zeeuws Gen.schap der W'schap 1982 Den Boer Middelburg
2541 Encyclopedie van Zeeland II Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1982 Den Boer Middelburg encyclopdie zeeland genootschap
2540 Encyclopedie van Zeeland III Kon. Zeeuws Gen.schap der W'schap 1982 Den Boer Middelburg
3469 Englisches silber Scheidt, Bernd 1973 Schuler Verslagsgesellschaft Munchen zilver
281 Enkele Historisch-geografische problemen in verband met de oudste geschiedenis van de Vlaamsche kustvlakte Amerykx J. en A.Verhulst 0 Gent
3691 Enkhuizer almanak 1975 1974 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn almanak 1975
3696 Enkhuizer almanak 1978 1977 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn almanak 1978
3695 Enkhuizer almanak 1979 1978 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn almanak 1979
3689 Enkhuizer almanak 1981 1980 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn almanak 1981
3690 Enkhuizer almanak 1982 1994 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn almanak 1982
3693 Enkhuizer almanak 1984 1983 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn almanak 1984
3688 Enkhuizer almanak 1985 1984 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn almanak 1985
3687 Enkhuizer almanak 1995 1994 Enkhuizer Almanak bv Enkhuizen almanak jaargang
2105 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 1 0
2114 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 10 0
2115 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 11 0
2116 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 12 0
2117 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 13 0
2118 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 14 0
2119 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 15 0
2120 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 16 0
2106 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 2 0
2107 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 3 0
2108 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 4 0
2109 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 5 0
2110 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 6 0
2111 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 7 0
2112 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 8 0
2113 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 9 0
1210 Ensor-Magritte 1975 Brussel
71 Episoden 1940- 1945. III Vooren. G.A.C. van 1991 Heemk.Kring West-Z.-Vl. oorlog west-Zeeuws-Vlaanderen
3774 Episoden 1940-1945 Dezutter, W.P. e.a. (red.) 1976 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
3770 Episoden 1940-19454 II Dezutter, W.P. e.a. (red.) 1985 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
457 Epitôme Jansenius, Cornelius 1684 Lyon exegese-bijbel-theologie
458 Epitôme Jansenius, Cornelius 0 exegese-bijbel-theologie
624 Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie en die van het Evangelie Dalsum, H.A. van 1912 Den Haag
4128 er op of er onder in jongensstad 0 De Paters Maristen Hulst Maristen
3673 Erfgoed te boek. Kleine biogafie van het roerend religieus erfgoed in de H. Eligiuskerk te oostburg Peeters, N.M.P. 2009 H. Antoniusparochie Oostburg Oostburg, Eligiuskerk, erfgoed
261 Erfgoed van Industrie en Techniek 0
2842 Erfstukken Zuidwest-Nederland van 1900 naar 2000 Vellenga, Dirk 1999 ZHC en BN/DeStem Oosterhout
3461 Erme Job Vos, Hans de 2006 Quidam Heinkenszand
1286 Esclavage noir en France Meridionale et courants de traite en Afrique Verlinden, Ch. 1966
306 Essai d'une Analyse des commentarii sive Annales rerum Flandricarum (Annales Flandriae 1561) Fris, Victor 1908 Gent
3823 Estuariene oecologie: visie op een milieu onder druk Nienhuis, P. 1988 Kath. Universiteit Nijmegen estuarien ecologie milieu biologie
1195 Etalon. Facetten van Geometrisch':'Abstrakte en Konstruktieve Kunst na 1945 Platteeuw, Roland 0 Tielt
352 Etude sur la signification du mot Balfait dans les Chartres de la Flandre. Notice de M.Gheldolf , précédée des rapports de M.M. Kervyn de Lettenhove, De Smet et Snellaert Gheldof 0 Bruxelles
1262 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut) Laet, Sigfried J. de 1964
1283 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut) II La potterie dite Laet, S.J. de 1966
1346 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut). Laet, S.J. de en H. Thoen 1969
1326 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut). III; La céramique belge Laet, S.J. de, en H. Thoen 1968
2383 Eugenie van den Abeele. Sas van Gent Puylaert, Frank 2010 uitgeverij recht door Zee Sas van Gent biografie
2244 evaluatie 1985. programma 1986/87 Stichting Centr. Maatsch. Dienstverl. anoniem 1986 St. Centr. Maatsch. Dienstverl. Hulst gezondheidszorg
1347 Ex voto anatomici di Palestrina del Museo Archeologico dell' Università di Gand. (1969). Laet, S.J. de en M. Desittere 1968
3594 Excelsior 1894-1994. 100 jaar Chr. Muziekvereniging 1994 Excelsior Cadzand muziek vereniging Cadzand
1875 Excelsior, je zou er een boek over kunnen schrijven Poorter-Sponselee, R.de 2002 Terhole muziek fanfare Terhole
2463 Excursie naar het zandgelaag te Nieuw-Namen Schuurmans, C. 0 SBB / Nat.besch.ver. De Steltkluut Nieuw-Namen, geologie
769 Excursions. Antoing, Fontenoy, Beloeil. Les carriêres du bassin de l'Escaut, La Pierre Brunchant 1895 Tournai
3733 Exempla Musica Zelandica I Clement, A. (intr.) 1992 KZGW Middelburg muziek
3732 Exempla Musica Zelandica IV Clement, A. (intr.) 1996 KZGW Middelburg muziek
1163 Explication historique des principales medailles, frappées pou servir à l'histoire des Provinces-Unis des Pays-Bas 1736 Amsterdam
2521 F.B.J. Frencken en de Katholieke Jeugdvereniging 1927-1940 XLVI Glorius, F.J.J. 1979 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg meisjes , Bisdom Breda , 1927-1940
1739 Familie Cronijck van de familievereniging Mr. Hendrik Scheele 1984
3054 Familieboek Buysse. Buysse, Leon (samenst) 2000 Leon Buysse Emmeloord
3049 Familieboek Wijffels Wyffels, Honoré e.a. 1994 Wijffels Ijzendijke Wijffels, genealogie
3431 Fanfare der emancipatie. 100 jaar muziek vereniging Onda Ritthem Schout, Loe 2005 Den Boer / De Ruiter Vlissingen
3179 Fassaert …….. Doch met velen Bleijenberg, Han 2008 Han Bleijenberg Middelburg Genealogie, Fassaert
3170 Fassaert. Uniek ….. Doch met velen Bleyenbergh, J.M. 2008 Han Bleyenbergh Middelburg fassaert meersschaert vossaert
911 Fastes des Calamités Publiques, survenues dans les Pays-Bas et particulièrement en Belgique depuis les temps les plus reculés jusqu' à nos jours Torfs, Louis 1859 Paris
912 Fastes des Calamités Publiques, survenues dans les Pays-Bas et particulièrement en Belgique depuis les temps les plus reculés jusqu' à nos jours Torfs, Louis 1862 Tournai
1923 Februariramp 1953; 50 jaar geleden, 50 jaar verder Antonisse, R. 2003 Uniepers Abcoude Ramp, 1953
2334 Feestelijk concert ter gelegeneheid van het afscheid van de heer J.C. de Witte, dirigent Kon. Sted. Har. Hulst 2004 Kon. Sted. Harmonie Hulst Harmonie
3377 Feesten in Nederland Groot, Pieter (vorm) 1977 Meyer pers Amsterdam collectie G. Sponselee
301 Feestgids bij gelegenheid van de herdenking van het 750-jarig bestaan der stadsrechten van Hulst van 15 tot en met 25 augustus 1930 Lockefeer, Louis 0 Drukkerij A.L. Pleunis-Buijsse Hulst stadsrechten 750 jaar
3116 Feestliederenbundel, geschikt voor bruiloften en andere festiviteiten 0 feest liederen
3185 fietsen en wandelen in het krekengebied van Noord- en Z.-Vl. Gysels, H. e.a. 1986 Uitgeverij Lannoo n.v. Tielt
3174 Fietsen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen Natuurbesch. Ver. De Steltkluut 1981 E.N.F.B. afdeling Zeeland fietsen, natuur
3453 Fietsen Varen door Zeeland van Elsacker, Teun (red.) 2002 Grafisch bedrijf Pitman Goes pontjes
2782 Fili(i)(ae) in de abdijen van Vlaanderen Roels, Hans & Tony van Nuffelen 0 Pandora Antwerpej abdijen
1361 Financiën en boekhouding in de Bourgondische periode. Nieuwe bronnen en resultaten. Prevenier, W. 1970
2614 Flandrensia Meyer, Hans D. 2001 Kloosterzande liber amoricum gottschalk
348 Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte bis zum Jahre 1305 Warnkönig, Leopold August 1835 Tübingen
1208 Flemish Expressionism 1980 Brussel
639 Floris V, graaf van Holland en Zeeland, Heer van Friesland 1256-1296 Obreen, Henri 1907 Gand
3593 Focus op Breskens Boekhout, Jaap A.J. 2002 Europese bibliotheek Zaltbommel collectie G. Sponselee
50 Focus op Hulst Sponselee, G. 2002 Europese Bibliotheek Zaltbommel Hulst
2501 Fokdag van de warmbloed-fokvereniging Zeeuws-Vlaanderen 1978 W.P.N. Zeeland Axel Fokvereniging
2362 Folklore is onvoltooid verleden tijd Spapens, Paul & Jan Stads 2005 Ned. Vcentrum voor Volkscultuur Utrecht
884 Fontes Egmundenses Opperman, O. 1933 Utrecht
3651 For Freedom. Voor de vrijheid. Pour la liberté Lannoy, D. 1984 Brugsch handelsblad Knokke-Heist 40e verjaardag bevrijding Belgie/Canada
112 Fortenroute oost-zeeuwsch-vlaanderen 0 Prov. VVV Zeeland Middelburg forten
3908 Foto - Atlas Zeeland Topografische Dienst 1989 Robas Producties Emmen topografie
2850 Foto-atlas Zeeland 0 Robas productions/Top. Dienst Emmen foto atlas zeeland topografische dienst
4152 fotoboekje oost-zeeuws-vlaamse religieuzen in de missie 1920 religieuzen
2508 Fotomagazine Axel Feestjaar in beeld Deij, Frank & Wim Kooijman 2014 Uitgeverij ZieZeeuwsvlaanderen Axel feestjaar
3522 Fragmenten van het Zeeuws Verleden van Lynden, Aernout & Francoise 1994 KZGW Middelburg geloof machtsvertoon huldeblijken
3755 Franse broeders van de Christelijke scholen in Nederland Dobbelaer, G. 0
634 Frederick Hendrick van Nassauw, Prince van Orangien, zijn Leven en Bedrijf; door I. Commelyn in 't Licht ghebracht. Eerste Deel Commelyn, I. 1652 Utrecht
3525 Free van de schoofkas. Rijmen uit het land van Hulst. I Van de schoofkas, Free & Ronny Ivens 1986 Uitgeversmij. De Stem Terneuzen
3526 Free van de schoofkas. Rijmen uit het land van Hulst. II Van de schoofkas, Free & Ronny Ivens 1988 Uitgeversmij. De Stem Breda
3527 Free van de schoofkas. Rijmen uit het land van Hulst. III Van de schoofkas, Free & Ronny Ivens 1996 Uitgeversmij. De Stem Terneuzen
1792 Free van de Schoofkas; rijmen uit het land van Hulst Schoofkas, Free van de 1986

Pagina 9 van 27 Resultaten 1201 - 1350 van 4004