Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 1 van 26 Resultaten 1 - 150 van 3790

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
1792 Free van de Schoofkas; rijmen uit het land van Hulst Schoofkas, Free van de 1986
3584 Geschiedenis der penitenten recollectinen van Etten Annette, M. 1951
1795 Hugo Metsers: Liber Amicorum, samengesteld ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de schilder. 1977 Middelburg kunst , Metsers
2564 Katholiek Nederland encyclopedie deel 2 Nolet, W. 1932
3844 Aan U, Koninginne… 0
1035 't Vergulde Licht der Zeevaart ofte Konst der Stuurlieden Gietermaker, Claas, Hendriksz. 1720 Middelburg
3595 Een doopsgezind monument in de Weststraat Bauwens, A.R. e.a. 1993 Aardenburg religie, monument
3852 Voorbij de Horizon Mont Blanc - De Sterre 1500km te voet 1990 collectie G. Sponselee
2317 Van Hulst tot Hulst. Uit het priesterleven van Jos Pirenne s.m. 1945-1988 anoniem 1988 religieus
787 De Wateren van Nederland, aardrijkskundig en geschiedkundig beschreven Beekman, A.A. 1948 's-Gravenhage water
3093 15 jaar liedteksten Chrispijn, Rob 1984 Westbroek
3352 Ontstaan en Geschiedenis van de Nederlandse RK Landarbeidersbond Loerakker, A.J. 1944 Ontstaan RK landarbeidersbond Sint Deusdedit 1944
3359 Het koninkrijk der Nederlanden voorgesteld in eene reeks van 136 naar de natuur getekende schilderachtige gezigten. Zeeland Terwen, J.L. 1858 Gouda
3618 Levensbericht van G.A. Vorsterman van Oyen 1885 Aardenburg familie Vorsterman van Oyen
291 Struktuur en terminologie van de grafelijke windmolens te Hulst in de 14e eeuw Goeminne, Luc en Frans Weemaes 1981 Zulte - St. Jansteen Hulst, molens
2339 school voor verpleegkunde vh St. Liduina-ziekenhuis 0 Hulst ziekenhuis
3115 De Brembosch 0
300 Ter Kruisvaart Spel van Hulst rond 1200 Lockefeer, Louis 1930 Sint-Jansteen Hulst, toneel
3116 Feestliederenbundel, geschikt voor bruiloften en andere festiviteiten 0 feest liederen
3373 Hé Ja, dat ken ik! Ambras 0 Liedjes
2094 Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw 1600-1900 Priester P. 0 collectie G. Sponselee
303 Voornamen in Axel en Hulst Ven, M.C.H.J. van de 1968 Amsterdam Axel, Hulst, namen
2353 Lief en Leed op en om "het spoor" te Terneuzen Ree van de, J. 0
818 Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum Ausgang des 14 Jahrhunderts. Eine rechtshistorische Studie zum Kirlichen Verfassungsrecht Mulders, H.J.B. 1943 Nijmegen
2614 Flandrensia Meyer, Hans D. 2001 Kloosterzande liber amoricum gottschalk
3383 Onderzoek Alternatieven Ontpoldering Westerschelde Commissie Maljers 2006 Middelburg ontpoldering alternatieven westerschelde maljers provincie zeeland
3639 D. Verstraete over Aardenburg en omstreken van Rie, H.C.A. 1975 Aardenburg
2360 Zuiddorpe 750 jaar 1236-1986 van Damme, E.H.R.M. 1986 zuiddorpe 1236-1986
3641 Het Sint-Antoniusziekenhuis te oostburg 1886-1986 van Vooren, G.A.C. 1986 Oostburg
3130 Kun je nog zingen, zing dan mee Veldkamp, J. & K. de Boer 1915 Amsterdam liederen
2620 Terugkijkdoos Rijkspolitie Zeeland 1945-1993 1993 Middelburg
1086 Inventaris van Almanakken en kalenders van de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent Vandenhole, f. 1979 Gent
1858 Van bieten en duiten Kraker, Leo de 1993 Middelburg
581 De schuttersgilden en schutterijen van Zeeland. Overzicht van wat nog bestaat Jolles, J.A. 1934 Middelburg
3655 De ecologie en de verspreidingspatronen van 75 soorten Bladmossen (Musci) in de provincie Zeeland Mosterdijk, H.G. 1986 Middelburg bladmossen zeeland musci ecologie
328 De Schijnwerper op de Basiliek van de H. Willibrordus te Hulst, Z. Vl. Koopmans, A. en P.J. Brand 1971 Roosendaal Hulst, basiliek
2378 Sasse Kinder Dichtbundel Bibliotheekdag 1989 1989 Sas van gent Sas van Gent, gedichten
333 De beeldenstorm en de religietroebelen in Hulst in augustus 1566 Brand, P.J. 1962 Hulst Hulst, geschiedenis
2381 Christen of Pharizeer? Karakterbeeld van een wolf in schaapskleeren Ardens, Fulgur 1920 Sas van Gent sas van Gent, pamflet
1870 Een warme school. Herinneringen aan het onderwijs Stoppeldijk Erp-Uiterhoeve, M.van - Wilfried Uiterhoeve 0 Nijmegen school Stoppeldijk
335 De verhouding tussen het kapittel van Kortrijk en Hulst na de Vrede van Münster (1648) Brand, P.J 1966 Overdruk Leiegouw
1871 Een katholiek dorp. Herinneringen aan het parochieleven te Stoppeldijk Erp-Uiterhoeve, M.van - Wilfried Uiterhoeve 1996 Elst/Nijmegen stoppeldijk verhalen
2385 70 jaar reizen ouderen Sluiskil Comité reizen ouderen sluiskil 1992 Sluiskil Sluiskil
3409 Gedenkboek 100 jaar Penitenten-Recollectinen van de onbevlekte ontvangenis te Roosendaal 1832-1932 Een zuster der congratie van Roosendaal en Kruitwagen, FR. B. 1932 congregatie penitenten recollectinen roosendaal
1875 Excelsior, je zou er een boek over kunnen schrijven Poorter-Sponselee, R.de 2002 Terhole muziek fanfare Terhole
1878 De restauratie van het kerkje van de Ned. Herv. Gem. te Kloosterzande Kok, A.A. 1924 bouwkunst
1879 Hontenisse hoe het werd bevrijd Waal, Fr. P. de 0 Kloosterzande tweede wereldoorlog
3415 De Stem product van hoofd en hand Kok, Wim 0
1880 R.K. Armenzorg Groenendijk (1862 - 1960) 90 jaar bejaardenzorg Hontenisse (1902 -1992) Bruijn, P.G. de 1992 Kloosterzande zorg
3161 Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben Deel 2 van de Reijt, Vic e.a. (samenst.) 0
859 Tien Jaren uit den Tachtigjarigen oorlog, 1588-1598 Fruin, R. 1899 's-Gravenhage 80 jarige oorlog
1883 Afscheid van Hontenisse Eysackers, M. en G. Sponselee 2003 Kloosterzande hontenisse
1886 Graauwse streken Waal, D. de 2006 Almere/Enschede land van Hulst, dialect, verhalen
3936 De familie Hey, Heye, Heyens, Verheyven, Heyman e.d. 0 collectie Sponselee 2791
356 De belegeringen van de stad Hulst in de jaren 1591 en 1596 Brand, P.J. 0
1124 Museum en geschiedenisonderwijs Roorda, J.J. 1978 's- Gravenhage onderwijs
3428 Genealogie Risseeuw Risseeuw, A.A. 0 risseeuw kroniek periodiek
3940 Streekbierbrouwerijen museum Hulst 2008 Hulst bier
3943 Parochie Boschkapelle 1925-1995 anoniem 1995 Hontenisse 300 jaar bestaan parochie Boschkapelle 1695-1995
1897 150 jaar onderwijs in Clinge 1849 - 1999 Lansu, Karel, Cyriel Peeters 2000 Kloosterzande school Clinge
2922 Battle of Berlin 0
3178 Parenteel van Cornelis (Maju) Mahu Maas-Klerks, Paul & Elly 2009 Mahu
3182 Een korte historische wandeling De Steede Goedereede 0 wandelen goedereede
1903 Een gouden jubiluem 1875 - 1925 van de parochier van de H.Henricus te Clinge Verbunt, Chr. 0 parochie Clinge H. Henricus
3697 De werkplaats voor minder-valieden 't Lam te oostburg Bos, M. 1959 Oostburg
370 't Kroniekske Wauters, A. 1981 Middelburg
377 Sr. Nicolaas Petrus Donkersloot, gesworen 1e Clerq ter Griffie en stokhouder van den lande van Hulsterambacht, 21 sept, 1751-12 aug. 1794 Donkersloot, H. 1937 Rotterdam Hulst, monografie
2681 De bastaarden van Nassau en de nakomelingen uit morganistische verbintenissen van leden van dit huis Carstens, A.L. 0
379 De Groote Reiziger, Mer Joos van Ghistele Dieleman, P. 1932 Middelburg
2171 Sint Willibrord apostel van brabant 0
2172 Sint Willibrord apostel van brabant 0
2173 Sint Willibrord apostel van brabant 0
2177 Cornelis de Vos en Paulus de Vos schilders van Hulst Ronday, H.J. 1960 Kloosterzande Hulst, schilders
3201 Het geslacht Dijkshoorn 0
386 Kerkelijke geschiedenis van Sint Jansteen Everaard, J.A. 1942 Breda kerk St. Jansteen Sint-Jansteen
3203 Cerpentier-Bogaert Weemaes, Piet 2001 red-star-line emigratie amerika
3204 van Deursen - Reunie 14-9-1991 1991 reünie deursen genealogie familie
390 Verzameling publicaties over de geologie van de Kauter te Nieuw-Namen van 1858-1983 0 de kauter Nieuw-Namen
2950 Robert Loder en Rienck hemmema Slicher von Bath, B.H. 1958
3207 De Familiegids 11e jaargang nr 2 mei 1994 Inniger, Fr. E.a. (red.) 1994
392 Hulsterloo Brand, P.J. 1957 Kloosterzande
1416 R.K. Basiliekkoor St. Willibrordus 75 jaar 2001 Hulst Hulst, basiliek, muziek
2184 Kruispolderhaven gem. Hontenisse Kerckhaert, Karel 1978 Kruispolder,
3208 Baecke 2000. Theophil Backe x Maria Vervaet 2000 Baecke
393 Heft aan, o broeders van de Paal. De Paal en zijn bewoners Scheerders, P.J. 1980 Kloosterzande
3723 Bestuurlijke vernieuwing in grensgebieden Proefschrift Kessen, A.A.L.G.M. 1992
396 De geschiedenis van de Parochie Stoppeldijk Bongenaar, G.J.G. 1959 parochie Stoppeldijk
397 De geschiedenis van Hengstdijk Bongenaar, G.J.G. 1956 hengstdijk geschiedenis
2976 Sten. Verslag Crisisvergadering 19-11-1930 te Goes 0 landbouw
1953 Zeeuwse klederdrachten in de laatste twintig jaar Poel, Ada van der 1981 Middelburg
3745 Gedenkboek. Zending der geref. Kerken van Zeeland, Noord-Brabant em Limburg in Magelang en Temanggoeng 1912-1937 A.C.Heij (Voorzitter) 1937
1442 De katholieke kerken in Nederland. Dat is de tegenwoordige staat der kerken, met hunne meubeling en versiering beschreven en afgebeeld Kalf, Jan 1906
1954 Streeksieraden in Zeeland, Zuid Bevelenad en Zeeuws Vlaanderen: het land van Cadzand, Axel en Hulst Mol, Sina en Wim 1999 Goes klederdrachten
2466 Schoolgids 1984-1985 St.-Clemens mavo 1984 Hulst onderwijs, Hulst
1955 Werken met Zeeuwse bronnen. Tekst en uitleg bij het lezen van archiefstukken Hollestelle, L.M., A.P. de Klerk, H.Uil. A. van Waarden-Koets 1998 Amsterdam
2981 Ziekten en Plagen in onze landbouwgewassen Bruyckere, R.C.C. de 0 Axel landbouw
2983 Vruchtboomen, Struiken, Planten en Rozencultuur van der Have, D.J. 0 teler boomkweker tuinarchitect
3754 Korte levensbeschrijving van Franse broeders vd Christelijke scholen die gewerkt hebben in Sluis Dobbelaer, G 1996
2987 Stamboek voor het Nederlandse Trekpaard 0 s-Gravenhage Trekpaarden, stamboek, Nederlandse
3755 Franse broeders van de Christelijke scholen in Nederland Dobbelaer, G. 0
3760 Uit bewogen tijden J. Stoorvogel - Tydeman 1946
2481 40 jaar r.k. basisschool de werf van Heese, E.J. 1996 Philippine school
2489 Opening expositie K-Euregio Galerie Esprit Clinge (gedichten) 0 Goes gedicht
2491 Eeuwfeest Fanfare "Weldoen door Vermaak" Clinge 1888-1988 anoniem 1988 Clinge Clinge, fanfare
1984 Hulst in beeld. Nederlandse Vestingstedendagen 2008. Broecke, G. van den 2008 Hulst Hulst, vesting, fotoboek
1217 'Groep Vlaams Brabant'. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus. 1975 Brussel
457 Epitôme Jansenius, Cornelius 1684 Lyon exegese-bijbel-theologie
458 Epitôme Jansenius, Cornelius 0 exegese-bijbel-theologie
3786 Marien, mijn vader. Zijn laatste jaar Kegel, Sonja 1996
3787 Genealogie van de familie Sponselee Bakker-van Dorsselaer, Jacqueline de e.a. 1994 Hulst
463 Het Kroondomein in Hulster Ambacht en Omgeving Groot, H. de 1930 Overdruk uit Jaarboek 1930 vd Oudh. Kring Hulst
1493 Mijn leven aan beide kanten van de grote vijver Bogaerd, Th. 2008 Watford Ontario Canada leven in Canada en in Oost Zeeuws-Vlaanderen
3031 Zes maal van Kruijs(s)en van Cruijs(s)en en Verc(k)ruijc(s)sen van 1650 tot heden Kruijssen van, J. 0 collectie G. Sponselee
3032 Genealogie Waterschoot (van) anoniem 2000
3033 …'n handje MORRESsen… Borghstijn, J.Th. 1993 Antwerpen
1754 Watersnood Zeeland, 12 en 13 maart 1906. 1981 Alphen aan de Rijn
3551 Van rozenkransen, rozenhoedjes en andere katholieke bidsnoeren Mariman, E.C.M. 0 rozenkransen rozenhoedjes bidsnoeren katholiek
3044 De trekpaardenfokkerij in Nederland Labouchere, P.C. 0
2022 De Boudelo abdij. archeologisch onderzocht Belie A., de, Oost T., de 2001 Gent/St-Niklaas
2792 De huwelycks-fuyck. Vrijen en trouwen 1500-1800 Blinksma, Marion e.a. 1989 huwelijk
3819 Dialectologie en fonologie Weijnen, A. 1950 dialect
2799 Dijkgraaf G.J. de jager: Goed Zeeuws, goed rond Antonisse, Rinus 0 waterschap
2291 Baecke 2012. www.familiebaecke.nl 0
3061 Het geslacht Dees- van den Raedden 1583-1983 Jubileumboek Dees, D. 1983 Terneuzen
1784 125-jarig jubileum van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia Kloosterzande, 1861-1986. Cappendijk, Theo en Carlo Buijsrogge 1986 Harmonie, Kloosterzande
1785 Kerk van de H. Catharina van Alexandrië, Hengstdijk. Schelfhout, Em. 1985 Hengstdijk parochie Hengstdijk
1786 De geschiedenis der kerk van Boschkapelle, 1695-1925. Bongenaar, G. 1975 Susteren parochie Boschkapelle kerk
2046 Bestuurlijke vernieuwing in grensgebieden. Intergemeentelijke grensoverschrijdende samenwerking. Kessen A.L.G.M. 1992 Kloosterzande
3838 Johannes Gabriel Vereecken en nakomelingen 0 vereecken dorsselaere seghers
3839 Genealogie Heijens 1985 genealogie Heijens
512 Het Groot Eiland Centraal... Buise, M.A. 1977 Hulst
768 Le Servage dans le comté de Hainaut. Les sainteurs-Ie meilleur catel Verriest, Leo 1910 Bruxelles
1024 Toneel der eeuwen. Oudheid en Middeleeuwen Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers (met medewerking van L.G.J. Verberne). 1929 Wassenaar
1280 La genèse du régime domanial classique en France au Haut Moyen Age Verhulst, Adriaan 1966
1536 Lieske, een verhaal over toverdiertjes Menu, M-J. 2005
2048 Hontenisse Chodder Remi, de 1991 Clinge
257 Annalen van het Land van Waas 0
513 Avifauna van Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen Sponselee, G. en M.A. Buise 0 Middelburg
769 Excursions. Antoing, Fontenoy, Beloeil. Les carriêres du bassin de l'Escaut, La Pierre Brunchant 1895 Tournai
1025 Toneel der eeuwen. Nieuwe Geschiedenis Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers (met medewerking van L.G.J. Verberne). 1929 Wassenaar
1281 De reacties van de Brugse Jacobijnen tijdens de eerste Franse inval (1792-1793) Berghe, Yvan van den 1966
2049 Getijden. Gedichten. Pirenne J. 1985 Oostburg
770 Chronicon rerum gestarum ab anno MCCCCLV ad annum MDXIV accedunt Henrici de Merica et Theodorici Pauli. Historiae de Cladibus Leodiensium an. MCCCCLXV-VII, cum collectione documentorum ad res Ludovici Borbonii et Johannis Hornaci temporibus gestas, edidit Los, Johannis de 1844 Bruxelles
1026 Toneel der eeuwen. 18-e eeuw t/m Eerste Wereldoorlog Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers (met medewerking van L.G.J. Verberne). 1926 Leiden
1282 Van Oudheid naar Middeleeuwen: Continulteit of Discontinulteit? Lambrechts, Prof.dr. P. 1966
1794 Postale herinneringen. Vries, Joh. de 1980 Terneuzen
2050 Vensterverzen Pirenne J. 1986 Antwerpen/Roeselare
259 D'Euzie Groot Stekene 0
515 Wandelen in O.Z.Vl., 25 grote en kleine routes Sponselee, G. en H.J. van der Hoeven en G. Wijne 0 Kloosterzande
771 La Cité de Liège au moyen-age Kurt, Godefroid 1910 Paris

Pagina 1 van 26 Resultaten 1 - 150 van 3790