Background Image

Lezingen

Lezingen

 Evert-Jan van de Kerkhove: ‘Het Indiëmonument in Terneuzen’.   In deze lezing besteedt Evert-Jan van de Kerkhove aandacht aan de omgekomen militairen uit de gemeenten Hulst en Terneuzen in het Nederlands-Indonesisch conflict 1945-1949.  


Project ter herdenking van het eind van de Eerste Wereldoorlog waarin de Oudheidkundige Kring participeert met een aantal activiteiten op zaterdag 14 april tussen 13.30 en 17.00 uur.