Background Image

Uncategorised

Liefde overwint alles – Het Tapijt van Assenede: the making of…

 Van 14 juli 2018 tot en met 30 maart 2019 loopt er in ‘Het Warenhuis’ te Axel een expositie van delen van het zogenaamde ‘Tapijt van Assenede’ onder de titel: "Liefde overwint alles – Het Tapijt van Assenede: the making of…" Dit project is gestart in 2014 en loopt nog steeds.

We kennen allemaal het tapijt van Bayeux, een wereldberoemd borduurwerk van 70 meter land en 50 cm hoog, dat de geschiedenis uitbeeldt van de slag bij Hastings in 1066. Hierbij viel Willem de Veroveraar vanuit Normandië Engeland binnen en versloeg hij de Angelsaksische koning Harold. Het tapijt is vernoemd naar de stad Bayeux in Frankrijk en werd vermoedelijk vervaardigd in 1068. 

In Assenede is thans een soortgelijk ambitieus borduurproject in wording. In 90 verhaaltafrelen wil men op een 100 meter lang en 100 centimeter hoog wandtapijt het 750 jaar oude liefdesverhaal van “Floris ende Blancefloer” uitbeelden. Meer dan 70 borduursters borduren, met gekleurde wol op Vlaams linnen, de amoureuze perikelen van de Saraceense kroonprins Floris en het christelijk slavenmeisje Blancefloer; een verboden liefde waarbij uiteindelijk “echte liefde alle moeilijkheden overwint” (amor omnia vincit).

Na de persconferentie dd. 5 mei 2014 op het ‘Kasteel Ter Leyen’ in Boekhoute waarbij het project werd voorgesteld, volgden vanaf het laatste kwartaal van 2014 en tijdens de eerste helft van 2015 borduurlessen aan kandidaat-borduursters door borduur coördinator Renée Gerits (Assenede) en borduurspecialiste Lieve De Zutter (Ertvelde). Medio juni 2015 startten de eerste definitieve borduurwerken; telkens als er tekeningen gereed kwamen (maximaal één per week) van de hand van tekenaar Peter Audenaert (Assenede) en zijn medetekenaars. Een “eerste officiële borduursteek” kon pas gezet worden ter gelegenheid van de ‘Keuredag-2015” van de heemkringen uit de Vier Ambachten op 23 oktober in de kerk te Assenede. Vijftien bekende Vlamingen en Zeeuwen vergewisten zich van deze klus op vijf reeds begonnen borduurwerken voor het wandtapijt. Ze werden daarbij geassisteerd door de Vlaamse en Zeeuwse borduursters van betreffende wandtapijtdoeken.

Inmiddels hebben 72 borduursters (waaronder dertien Zeeuwse borduursters) florisgedurende de voorbije drie jaar circa 30.000 uren geborduurd en genaaid aan vijftig doeken waarvan de borduurwerken zo goed als beëindigd zijn. Thans werken ze aan de borduurwerken voor de 20 daaropvolgende doeken.

Op vrijdag 13 juli 2018 vond in museum ‘Het Warenhuis’ te Axel de opening plaats van een expositie “Liefde overwint alles – Het Tapijt van Assenede: the making of…” Deze expositie toont ons de huidige stand van zaken van dit gigantisch project: in circa 70 tapijten en panelen, met 50 geborduurde doeken en de 20 tekeningen van de doeken waaraan op heden wordt geborduurd. Voor inwoners uit ‘De Vier Ambachten’ en daarbuiten een echte aanrader om eens te bezoeken. De expositie loopt tot 26 januari 2019.

Het Warenhuis is geopend van woensdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en verder op afspraak.

“Het Tapijt van Assenede zal een cultureel-pedagogisch instrument worden voor het ganse Nederlandstalig cultuurgebied en zelfs daarbuiten, en voor de gemeente Assenede: een toeristisch item”, zo stelde de vertegenwoordiger van Vlaams Minister Joke Schauvliege. Zeeuws Cultuurgedeputeerde Ben de Reu wees, mede namens de Commissaris van de Koning te Zeeland, op het grensoverschrijdend karakter van het project: “Cultuur verbindt mensen over de grenzen heen”.
Tijdens de ‘Keuredag’ vond tevens de jubileumpublicatie voor van “Floris ende Blancefloer van Diederic van Assenede. Liefde in het Vlaanderen van de dertiende eeuw” door professor dr. Jozef Janssens, literatuurhistoricus (Davidsfondsuitgave). Het boek is tevens het uitgangspunt voor het cultuurhistorisch en creatief borduurproject. Uiteindelijk hebben deze projecten alles te maken met: “750 jaar Floris ende Blancefloer van Diederic van Assenede" 

wp0046f47f 05

Floris ende Blancefloer
Floris ende Blancefloer is de Middelnederlandse vertaling/bewerking door Diederik van Assenede van de Oudfranse roman in verzen Floire et Blanceflor (ca. 1150-1160). Naar eigen zeggen heeft Diederik zijn vertaling vervaardigd voor een publiek dat het Frans onvoldoende machtig was om dit verhaal in het origineel te kunnen begrijpen: "Dien seldijs danken ghemeenlike / Dat hijt uten Walsche heeft ghedicht / Ende verstandelike in Dietsche bericht / Den ghenen diet Walsche niet en connen (ed. Mak, r. 24-27). De verhaalstof van Floire et Blancheflor was al eerder vertaald in het Middelnederlands in de Maaslandse Floyris (Trierse Floyris), die fragmentarisch is overgeleverd in 368 verzen. Deze tekst is omstreeks 1170 geschreven, dus vlak na het ontstaan van het Franse verhaal.

Blancefloer, een christelijk meisje, groeit op aan het hof van een islamitische koning in Spanje. Aan het hof ontstaat er een hechte vriendschap met de zoon van de koning, Floris. Wanneer de koning en de koningin ontdekken dat hun vriendschap is overgevloeid in liefde, besluiten ze in te grijpen. Ze bedenken een list om de liefde tussen Floris en Blancefloer te dwarsbomen. Floris’ ouders sturen hem naar het buitenland om te gaan studeren en verkopen ondertussen Blancefloer als slavin aan rondreizende kooplieden. Een schitterend, maar leeg, graf moet Floris ervan overtuigen dat Blancefloer dood is.

Floris is zo droevig dat hij zelfmoord wil plegen. Daarop besluiten zijn ouders om hem de waarheid te vertellen. Vervolgens gaat de jongen op zoek naar zijn geliefde. Tijdens zijn zoektocht ontdekt hij dat Blancefloer, samen met 140 andere vrouwen, wordt vastgehouden in de ‘vrouwentoren’ van de emir in Babylon (gelegen in Mesopotamië, het tweestromenland).

Ieder jaar kiest de emir een van die vrouwen tot zijn nieuwe echtgenote en laat hij de vorige doden. Volgens alle gegevens die Floris verkrijgt, wordt zijn Blancefloer de nieuwe uitverkorene van de emir. De vrouwentoren waarin Blancefloer verblijft, wordt heel zwaar bewaakt. Maar de waard van de herberg waar Floris logeert, vertelt hem over het zwakke punt van de poortwachter van de toren: hij is bezeten van het schaakspel én van geld. Met deze informatie in het achterhoofd nodigt Floris de poortwachter uit voor enkele spelletjes schaak, die hij allemaal wint. Hij houdt echter niet het gewonnen geld, maar schenkt dit aan de poortwachter. Floris wint tevens het laatste spel. Als wederdienst belooft de poortwachter hem eeuwige trouw, waarvan Floris listig gebruikmaakt. De poortwachter smokkelt Floris in een mand met bloemen binnen.

De twee geliefden worden herenigd maar wanneer de emir hen samen in bed betrapt, wil hij hen met het zwaard doden. Tijdens een openbare rechtszitting die hierop volgt, worden alle aanwezigen ontroerd door de sterke liefde tussen Floris en Blancefloer, waarop de emir het jonge paar vergeeft. Floris en Blancefloer trouwen en op hun bruiloftsfeest verneemt Floris dat zijn ouders overleden zijn. Daarop keren de geliefden samen terug naar Spanje, waar Floris zijn vader opvolgt als koning en hij zich samen met zijn onderdanen laat dopen. Blancefloer schenkt hem een dochter, ‘Bertha met de grote voet’, die later de (legendarische) moeder van Karel de Grote zal worden.

De Nederlandse taalfilologe dr Ingrid Biesheuvel heeft het 750 jaar oude en bijna 4.000 verzen tellend gedicht van Diederic van Assenede in het jaar 2001 vertaald/omgezet naar het Algemeen Nederlands (vertaling). Haar vertaling is ook te lezen op de website van de digitale bibliotheek der Nederlandse letteren DBNL: www.dbnl.org, onder “downloads” in de map: “Floris en Blancefloer, Ingrid Biesheuvel.” Ook de 750 jaar oude versie van Diederic van Assenede is te lezen op de site van DBNL.

 

 

Tears from Heaven logo tears from heaven

zie ook: tearsfromheaven

Een project in Zeeland, Oost- en West Vlaanderen ter herdenking van de slachtoffers in de oorlogen, met name in de Eerste Wereldoorlog.

De Eerste Wereldoorlog, die duurde van 1914 tot 1918, rukte alle staatkundige, sociale en economische verbanden in West-Europa uiteen. De impact van wat in België en Frankrijk “de Grote Oorlog” wordt genoemd, is enorm.
In Nederland dreigt de aandacht voor deze periode echter te verdwijnen en zijn vooral jeugdigen steeds minder in deze eerste mondiale confrontatie geïnteresseerd.
Het is daarom van grote importantie, dat de Eerste Wereldoorlog opnieuw onder de aandacht wordt gebracht en dit groots opgezette project wil dat doen door het einde van WO I te markeren door een breed gedragen sociaal-cultureel project.
Om de sociale, intermenselijke gevolgen van de oorlog als het ware tastbaar te maken, is de aandacht verbreed naar menselijke gevoelens als smart – leed – verdriet én... hoop. Vanuit deze optiek worden jongeren uitgedaagd om zich te uiten in taal en beeldende vorming, gekaderd in verdriet- en rouwverwerking in het dagelijkse leven. Een imposant concert legt tot slot de verbinding tussen het heden en wat in voorgaande tijden heeft plaatsgevonden.

Het project centreert zich in april 2018 in Zeeland (Hulst en Middelburg); in de herfst van 2018 wordt het concert neergezet in Oost- en West Vlaanderen.

Het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband tussen de Cantorij der Basiliek, de Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’ en de Stichting Museum ‘De Vier Ambachten’, is ondergebracht in een apart voor dit project opgerichte stichting onder de naam: “Tears from Heaven”.

Naast de drie partners wordt in het project geparticipeerd door de Stichting Kreatieve Vorming Hulst, de Kunstraad Hulst, de werkgroep Rouwzorg 0114 en de Orde van den Prince (afdeling Hulst/Zeeuws-Vlaanderen en het Gewest Oost- en Zeeuws-Vlaanderen).
Door het uitschrijven van een wedstrijd beeldende kunst en poëzie worden jongeren en volwassenen uitgedaagd om hun creativiteit te tonen.

Middels de deelname van zoveel partners, die zich richten op zowel jeugdigen als volwassenen en het gegeven dat het project zowel in Vlaanderen als Nederland wordt gepresenteerd en dat instanties aan weerszijden van de landsgrens participeren, mag het project met recht grensverleggend genoemd worden.

Geschiedkundige verantwoording

De moord op 28 juni 1914 op aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk, de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije, door een Bosnisch-Servische nationalist, was uiteindelijk de aanleiding tot deze oorlog. De moord resulteerde in een Habsburgs ultimatum aan Servië. Verschillende bondgenootschappen die waren gevormd tijdens de voorafgaande decennia werden ingeroepen, zodat binnen een paar weken de grootmachten in oorlog waren. Via hun kolonies verspreidde het conflict zich al gauw over de wereld.
Uiteindelijk werden er meer dan 70 miljoen militairen gemobiliseerd. Meer dan 9 miljoen soldaten werden gedood, vooral als gevolg van de grote technologische vooruitgang in vuurkracht. Het was de eerste oorlog waarin fabrieksmatig en snel geproduceerde middelen en de techniek de overhand kregen, zoals machinegeweren, gifgas, kanonnen en prikkeldraad, en waarin tanks en vliegtuigen algemeen in gebruik genomen werden. De gebruikte tactieken waren echter niet met de tijd meegegaan.
De oorlog is vooral berucht geworden door de massale opoffering van mensenlevens voor de verovering van kleine stukjes veelal kapotgeschoten niemandsland, die vervolgens over en weer opnieuw moesten worden verdedigd of heroverd met even massale tegenaanvallen.
Pas na het betreden van Amerikaanse troepen in 1918 van het Europese slagveld volgde een reeks van succesvolle offensieven waarbij de Duitsers werden terug gedrongen. Op 11 november 1918 stemde Duitsland in met een staakt-het-vuren.
Vanuit diverse organisaties schenken we in 2018 ruime aandacht aan de vele miljoenen slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Door het verdriet dat dit verlies heeft veroorzaakt, zijn wij ons ook meer en meer gaan oriënteren op de wijze waarop in onze samenleving rouw wordt beleefd.

Opzet van het project “Tears from Heaven” 2018.

Het project draait om een aantal kernactiveiten met een aantal nevenactiviteiten ter ondersteuning.

Zaterdag 14, zondag 15 en dinsdag 17 april 2018 Hulst

Zaterdag 14 april
09.30 uur: Opening van de activiteiten in de hal van het stadhuis met onder andere prijsuitreikingen met betrekking tot de Kunstbiënnale van de Kunstraad en de poëzie wedstrijd van de Orde van den Prince.
11.30 uur: opening van twee tentoonstellingen in het museum aan de Steenstraat:
1. De tentoonstelling “Tears from Heaven, rouw en rouwrituelen”.
2. De tentoonstelling van werken, die door de cursisten van de Stichting Kreatieve Vorming zijn vervaardigd.
13.30 – 15.00
Presentatie in de koorkerk van de basiliek door de Werkgroep Funerair Erfgoed van de Kring over “Het begraven in Hulst”. Deze presentatie zal zich vooral toespitsen op de situatie in de basiliek en op de begraafplaats aan de Zoutestraat.
Na de lezing is een korte rondleiding voorzien in de basiliek waarbij markante grafstenen de aandacht krijgen. Op het eind is er gelegenheid voor een consumptie (eigen rekening).
15.30 – 16.00 Verplaatsing in een spectaculaire rouwstoet naar de begraafplaats aan de Zoutestraat.
16.00 – 17.00 Muzikaal omlijste rondleiding en herdenkingen bij de oorlogsgraven o.l.v. Werkgroep Funerair Erfgoed en afsluiting
Zondag 15 april
15.00 uur: H. Willibrordusbasiliek: Concert “Tears from Heaven”
De Cantorij verzorgt onder leiding van dirigent Anton de Kort een herdenkingsconcert. Met medewerking van het Zeeuws Kamerorkest TY, de organist van de basiliek Marcel Mangnus en een professioneel solistenkwartet wordt een “reconstructie” uitgevoerd van een Remembrance Ceremony aan het Engelse Hof. Het werk wordt gepresenteerd als werk van rouw om de miljoenen slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.
Voordracht van poëzie, voortkomend uit de wedstrijd onder auspiciën van de Orde van den Prince maakt deel uit van het concertprogramma. Er is geen pauze voorzien. Na afloop kan men elkaar informeel ontmoeten.
Dinsdag 17 april
20.00 uur: Truffinozaal.
Rouwzorg Regio 0114 organiseert een voorstelling met als thema: “Op de pechstrook van het leven…getuigen van licht”. De avond vindt plaats in de Truffinozaal van ‘De Blaauwe Hoeve’, Truffinoweg 2, Hulst. Burgemeester Mulder verzorgt het afsluitend woord.

Vrijdag 20 april Middelburg

20.00 uur; Koorkerk: Concert “Tears from Heaven”
De Koorstichting Cantorij der Basiliek verzorgt onder leiding van dirigent Anton de Kort op vrijdag 20 april een herdenkingsconcert zoals hierboven beschreven in Hulst. Medewerking verlenen opnieuw het Zeeuws Kamerorkest TY, de organist Marcel Mangnus en vier vocale solisten.
Voordracht van poëzie maakt deel uit van het concertprogramma.
Er is geen pauze voorzien, omdat dit afbreuk zou doen aan de verhaallijn en muzikale spanningsboog van de uitvoering. Na afloop kan men elkaar informeel ontmoeten.
Het initiatief voor dit concert wordt genomen door TY, Zeeuws Kamerorkest; de praktische organisatie van en rond het concert berust bij de Koorstichting Cantorij der Basiliek.

Woensdag 16 mei 2018 Hulst
19.30 uur: De Lieve, Broodmarkt 8 te Hulst
Lezing door de heer Jaap Clement over de verhouding en spanning tussen kunst en geweld. Toegang: vrij echter aanmelding per email verplicht: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor nadere informatie www.kreatievevorming.nl

 

Oktober/november 2018

Zowel in Oost-Vlaanderen (Sint-Gillis-Waas) als West-Vlaanderen (Ieper/Poperinge?) wordt het concert “Tears from Heaven” met inpassing van poëzie vanuit de eigen regio ingericht.
Ook daar worden heemkundige kringen en taalinstituten gemobiliseerd (onder andere vanuit de afdelingen van de Orde van den Prince en de Marnixring Land van Waas Reinaert). Het project is tevens aangemeld bij Flanders Fields om opgenomen te worden in het geheel van herdenkingen aan weerszijden van de staatsgrenzen. Om deze reden is de definitieve bepaling van de locatie nog even uitgesteld.

Ditmaal participeren ook de Stichting Kreatieve Vorming Hulst, de Kunstraad Hulst, de werkgroep Rouwzorg 0114 en de Orde van den Prince . Voor meer actuele informatie zie de website. Om een voorproefje te geven volgt hieronder het programmadeel dat zich in Hulst zal afspelen.

Dodendraad De Klinge

 

 

logo GrensDorpen

    grensdorpen

 
ONDER EEN GRENS WORDT EEN SCHEIDINGSLIJN VERSTAAN
DIE STATEN, VOLKEN, MAAR OOK PLANTENGEMEENSCHAPPEN
EN ANDERE WEZENS NAAR 1 ZIJDE BEPAALT.

In grensdorpen loopt de Rijksgrens. De grens kan mensen van elkaar scheiden
maar ook juist samenbrengen. Dat laatste is het hoofddoel van de werkgroep
grensdorpen. Wij willen grensoverschrijdend werken.

 

 

 Fiets onze GrensDorpenRoute

Op 25 augustus a.s. organiseert onze werkgroep een mooie fietstocht tussen De Klinge en Oude Doel. Je vertrekt wanneer je wil en waar je wil op de route. Het KLINGSPOOR is een logische vertrekplaats. Van 13u tot 14u30 kan je het KLINGSPOOR gratis bezoeken en je trekt verder wanneer het je past. Afstand: 20-30 of 35 km.

Overige info