Background Image

Uncategorised

Werkgroepen zijn en kunnen door het bestuur en/of geïnteresseerde leden worden geformeerd voor bepaalde werkzaamheden en deeltaken. Het bestuur benoemt (op voordracht) uit de werkgroep een voorzitter en penningmeester. De werkgroep kiest een vertegenwoordiger die wordt voorgedragen als bestuurslid. Dit is bij voorkeur de voorzitter. De werkgroepen kunnen een eigen, door het bestuur goedgekeurd, protocol hebben voor hun functioneren. Momenteel zijn er werkgroepen met betrekking tot archeologie, funerair erfgoed, genealogie en grensdorpen. Zie huishoudelijk reglement.

De verschillende werkgroepen binnen de vereniging:

 

 

LiteratuurInternet
C. van Hees, Baardmannen en puntneuzen. 1500 – 1700 YouTube
D.H. Duco, De Nederlandse kleipijp Catharijneverhalen.nl
D.H. Duco, Merken en merkenrecht van de pijpenmakers in Gouda De Nederlandse kleipijp
J.P.W.H.A. Van Rijen, Groninger Keur- Zilver uit stad en Ommelanden Google maps
B. Dubbe, Tin en tinnegieters in Nederland Archeologie in Nederland
D. Korf, Nederlandse majolica