Background Image

Uncategorised

Expositie Graven in de haven

De opgraving van de Hulsterhaven in beeld en geschreven woord. Een unieke kennismaking met de topstukken die zijn gevonden.

Van 26 augustus tot en met 15 oktober 2017 is er een expositie in de voormalige DSCF1440paardenstallen van het 's Landshuis te Hulst met als titel: Graven in de haven. De ingang is via de poort aan de Frans van Waesberghestraat. De tentoonstelling is te bezoeken op maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Op zondag is de tentoonstelling geopend van 14.00 tot 16.00 uur. Op dinsdag gesloten. De toegang is gratis. 

Bij de tentoonstelling hoort een publieksboekje. Tevens bestaat de mogelijkheid om het jaarboek 2016-17 van de Oudheidkundige Kring, waarin diepgaand aandacht wordt besteed aan de haven en aande opgravingen, te verkrijgen.

 

 

Informatiebijeenkomst start leesgroep geschiedenis

Mooie boeken lezen, daarover inspirerende gesprekken voeren en nieuwe mensen ontmoeten?

Op woensdag 6 september is er in de Bibliotheek Hulst een informatiebijeenkomst over de start van een leesgroep geschiedenis. De bijeenkomst is een initiatief van de landelijke organisatie Senia, samen met de bibliotheek.

Leesgroepen geschiedenis maken een keuze uit een gevarieerde boekenlijst, opgesteld door historici. De lijst bevat boeken over historische thema’s, van de vroege oudheid tot de hedendaagse geschiedenis. De boeken worden besproken aan de hand van leeswijzers met discussievragen die het gesprek in de leesgroep houvast bieden. Meer informatie over de werkwijze is te vinden op www.senia.nl. De leesgroep komt 6 à 7 keer per jaar bij elkaar.

Belangstellenden zijn op 6 september welkom bij Bibliotheek Hulst, Sportlaan 24, Hulst. Aanvang 14:00 uur. Aanmelden kan via de website van de bibliotheek, www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl 

Presentatie Jaarboek 2016-2017

Het bestuur van de Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’ nodigt u uit voor de presentatie van het Jaarboek 2016-2017 op

zaterdag 1 juli 2017 om 14.30 uur in De Lieve aan de Broodmarkt te Hulst.

Dit jaarboek heeft als titel: Hulst in de middeleeuwen en de kroniek van haar havens.
Het boek borduurt verder op de geschiedschrijving van Johannes Adriaanse en Piet Brand. Dit gebeurt door acht auteurs in acht artikelen.
Bijna een derde van het jaarboek wordt ingenomen door de kroniek van de haven. Verder wordt aandacht besteed aan het manuscript De poort van Hulst Deel II van Johannes Adriaanse en aan zijn gedachtegoed als kind van zijn tijd. Het middeleeuwse landschap komt aan bod, de eerste versterkingen van de stad, de band met het verre Utrecht en het wedervaren van de Hulster schuttersbreuk in het Rijksmuseum te Amsterdam. Tenslotte bood het jaarboek de mogelijkheid om een veertigtal rapporten van archeologische onderzoeken in Hulst samen te vatten.

Programma
14.30 uur: welkomstwoord door de voorzitter
14.40 – 15.40 uur: korte toelichtingen door auteurs
15.40 – 16.10 uur: pauze
16.10 – 16.30 uur: korte toelichtingen door auteurs
16.30 uur: uitreiken eerste exemplaar, de exemplaren aan de auteurs en afsluiting. vervolgens ophalen jaarboeken door de leden.
17.00 uur: sluiting zaal.

Let op: jaarboeken worden alleen aan de leden uitgereikt bij inlevering van de ingevulde ontvangststrook (onderaan het convocaat dat u wordt toegestuurd).

Het verzenden per post kost een behoorlijk bedrag en daarom verzoeken wij u zo veel mogelijk uw exemplaar zelf op te halen en als u niet in de gelegenheid bent om uw exemplaar persoonlijk in ontvangst te nemen, uw ontvangststrook mee te geven met iemand die wel bij de presentatie aanwezig is, zodat hij/zij uw exemplaar voor u kan meenemen.

Uiteraard is het mogelijk meerdere jaarboeken aan te kopen. De prijs is € 22,50 per stuk.

Agenda 2020

In verband met de Coronaperikelen zijn de data in de agenda onder voorbehoud. 

Werkzaamheden Begraafplaats Zoutestraat Hulst.
Contact: Lia De Letter-Beeckman: 06-40102200

Gedurende de maanden april t/m oktober wordt er elke derde zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur op deze begraafplaats gewerkt. Iedereen die een paar uurtjes mee wil doen, is van harte welkom ongeacht of men nu lid is van de vereniging of niet. Vele handen makennlicht werk. Data zijn nog: 19/9 en 17/10.

Bovendien zijn er in juni t/m september ook enkele avonden dat er wordt gewerkt van 18.30 tot 21.00 uur. Dit is: 3/9.

Verzamelen steeds bij de hoofdingang aan de Zoutestraat. Daar is ook een parkeerterreintje.

De werkzaamheden bestaan uit het vrijmaken/houden van grafmonumenten van zaailingen van bomen en struiken, het doen van kleine reparaties, het aanharken van de grond tussen de monumenten, het inventariseren en fotograferen van graven.

Bij regen gaan de werkzaamheden niet door en wordt de werkochtend automatisch verplaatst naar de daar opvolgende zaterdag.


Lichtjesavond 24 december
Contact: Ilse Thuy van de Velde: 06-13651078

Sinds 2015 is er een landelijk initiatief waarbij op Kerstavond - 24 december - waxinelichtjes worden geplaatst op oorlogsgraven. Dit initiatief is geboren uit dankbaarheid voor de miljoenen mensen die als gevolg van oorlogshandelingen gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn gestorven.
Vorig jaar deden hier 335 plaatsen in Nederland en daarbuiten aan mee.
Op drie gemeentebegraafplaatsen, te weten Graauw, Hulsterweg Kloosterzande en Hulst Zoutestraat liggen oorlogsslachtoffers begraven.
Iedereen die zelf een kaarsje wil plaatsen op een van deze drie locaties is van harte welkom vanaf 17.00.
Leden van de Funeraire Werkgroep van de Oudheidkundige Kring zullen aanwezig zijn op de begraafplaats Zoutestraat Hulst, dit vanwege een kleine rondgang langs de diverse oorlogsgraven.
Meer info: https://lichtjesopoorlogsgraven.jimdo.com/