Background Image

Uncategorised

Informatiebijeenkomst start leesgroep geschiedenis

Mooie boeken lezen, daarover inspirerende gesprekken voeren en nieuwe mensen ontmoeten?

Op woensdag 6 september is er in de Bibliotheek Hulst een informatiebijeenkomst over de start van een leesgroep geschiedenis. De bijeenkomst is een initiatief van de landelijke organisatie Senia, samen met de bibliotheek.

Leesgroepen geschiedenis maken een keuze uit een gevarieerde boekenlijst, opgesteld door historici. De lijst bevat boeken over historische thema’s, van de vroege oudheid tot de hedendaagse geschiedenis. De boeken worden besproken aan de hand van leeswijzers met discussievragen die het gesprek in de leesgroep houvast bieden. Meer informatie over de werkwijze is te vinden op www.senia.nl. De leesgroep komt 6 à 7 keer per jaar bij elkaar.

Belangstellenden zijn op 6 september welkom bij Bibliotheek Hulst, Sportlaan 24, Hulst. Aanvang 14:00 uur. Aanmelden kan via de website van de bibliotheek, www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl 

Presentatie Jaarboek 2016-2017

Het bestuur van de Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’ nodigt u uit voor de presentatie van het Jaarboek 2016-2017 op

zaterdag 1 juli 2017 om 14.30 uur in De Lieve aan de Broodmarkt te Hulst.

Dit jaarboek heeft als titel: Hulst in de middeleeuwen en de kroniek van haar havens.
Het boek borduurt verder op de geschiedschrijving van Johannes Adriaanse en Piet Brand. Dit gebeurt door acht auteurs in acht artikelen.
Bijna een derde van het jaarboek wordt ingenomen door de kroniek van de haven. Verder wordt aandacht besteed aan het manuscript De poort van Hulst Deel II van Johannes Adriaanse en aan zijn gedachtegoed als kind van zijn tijd. Het middeleeuwse landschap komt aan bod, de eerste versterkingen van de stad, de band met het verre Utrecht en het wedervaren van de Hulster schuttersbreuk in het Rijksmuseum te Amsterdam. Tenslotte bood het jaarboek de mogelijkheid om een veertigtal rapporten van archeologische onderzoeken in Hulst samen te vatten.

Programma
14.30 uur: welkomstwoord door de voorzitter
14.40 – 15.40 uur: korte toelichtingen door auteurs
15.40 – 16.10 uur: pauze
16.10 – 16.30 uur: korte toelichtingen door auteurs
16.30 uur: uitreiken eerste exemplaar, de exemplaren aan de auteurs en afsluiting. vervolgens ophalen jaarboeken door de leden.
17.00 uur: sluiting zaal.

Let op: jaarboeken worden alleen aan de leden uitgereikt bij inlevering van de ingevulde ontvangststrook (onderaan het convocaat dat u wordt toegestuurd).

Het verzenden per post kost een behoorlijk bedrag en daarom verzoeken wij u zo veel mogelijk uw exemplaar zelf op te halen en als u niet in de gelegenheid bent om uw exemplaar persoonlijk in ontvangst te nemen, uw ontvangststrook mee te geven met iemand die wel bij de presentatie aanwezig is, zodat hij/zij uw exemplaar voor u kan meenemen.

Uiteraard is het mogelijk meerdere jaarboeken aan te kopen. De prijs is € 22,50 per stuk.

Agenda 2019

Lichtjesavond 24 december
Contact: Ilse Thuy van de Velde: 06-13651078

Sinds 2015 is er een landelijk initiatief waarbij op Kerstavond - 24 december - waxinelichtjes worden geplaatst op oorlogsgraven. Dit initiatief is geboren uit dankbaarheid voor de miljoenen mensen die als gevolg van oorlogshandelingen gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn gestorven.
Vorig jaar deden hier 335 plaatsen in Nederland en daarbuiten aan mee.
Op drie gemeentebegraafplaatsen, te weten Graauw, Hulsterweg Kloosterzande en Hulst Zoutestraat liggen oorlogsslachtoffers begraven.
Iedereen die zelf een kaarsje wil plaatsen op een van deze drie locaties is van harte welkom vanaf 17.00.
Leden van de Funeraire Werkgroep van de Oudheidkundige Kring zullen aanwezig zijn op de begraafplaats Zoutestraat Hulst, dit vanwege een kleine rondgang langs de diverse oorlogsgraven.

Meer info: https://lichtjesopoorlogsgraven.jimdo.com/

 

Agenda 2020

Werkzaamheden Begraafplaats Zoutestraat Hulst. Dit is nog niet aangepast aan 2020!
Contact: Lia De Letter-Beeckman: 06-40102200

Grof onderhoudswerk op 23 maart van 09.30 tot 12.00 uur. Gedurende deze ochtend wordt er vooral gesaneerd. Dit houdt in, het verwijderen van bomen, klimop en struiken die graven overwoekeren en kapotdrukken. Gaarne zelf gereedschap meenemen. Er is geen electriciteit aanwezig.

Gedurende de maanden april t/m oktober wordt er elke derde zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur op deze begraafplaats gewerkt. Iedereen die een paar uurtjes mee wil doen, is van harte welkom ongeacht of men nu lid is van de vereniging of niet. Data zijn: 20/4, 18/5, 15/6, 20/7, 17/8, 28/9 (let op!) en 19/10.

Bovendien zijn er in juni t/m september ook enkele avonden dat er wordt gewerkt van 19.00 tot 21.00 uur. Dit zijn: 6/6, 4/7, 8/8, 5/9.

Verzamelen steeds bij de hoofdingang aan de Zoutestraat. Daar is ook een parkeerterreintje.

De werkzaamheden bestaan uit het vrijmaken/houden van grafmonumenten van zaailingen van bomen en struiken, het doen van kleine reparaties, het aanharken van de grond tussen de monumenten, het inventariseren en fotograferen van graven.

Bij regen gaan de werkzaamheden niet door en wordt de werkochtend automatisch verplaatst naar de daar opvolgende zaterdag.

 
Weekend van de Begraafplaats: zaterdag 6 en zondag 7 juni
Thema: 

Oorsprong
De Week van de Begraafplaats is een initiatief van de Association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE). Bij deze organisatie zijn 179 begraafplaatsen uit 22 Europese landen aangesloten. Het doel is om de Europese begraafplaatsen onder de aandacht te brengen als fundamenteel onderdeel van ons erfgoed. Daarvan is nu afgeleid het: Weekend van de Begraafplaats.
Erfgoed
Een begraafplaats is zoveel meer dan een sociale voorziening. Tijdens de Week van de Begraafplaats lichten de vele enthousiaste beheerders u graag voor over de natuurwaarde en het historische belang van de begraafplaats. U komt meer te weten over rituelen en kunstuitingen op de begraafplaats. Maar natuurlijk ook over de mogelijkheden op het gebied van graven en asbestemmingen, onderhoud en kosten. In het land worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals rondleidingen, lezingen, concerten, thematentoonstellingen, open dagen, etcetera.
Organisatie
De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB), Vereniging De Terebinth en de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer (BVOB) faciliteren deze gebeurtenis. De Week (in totaal negen dagen, inclusief twee weekenden) werd jaarlijks gepland rond de laatste dagen van mei en de eerste dagen van juni. Vanaf 2019 is gekozen voor een weekend. Voor meer informatie zie: www.weekendvandebegraafplaats.nl
Hulst
Op zaterdag 6 juni worden twee rondleidingen verzorgd op de historische begraafplaats Zoutestraat, die van 1870 tot en met 1986 in gebruik is geweest. Centraal hierbij staan geschiedenis, de indeling en het gebruik, monumentaal roodgoed en bijzondere grafmonumenten. Elke rondleiding duurt ongeveer 2 uur. Tijden: 10.00 uur en 14.00 uur. Contactpersoon: Marc Buise, 0114370244.

  
Open monumentendag 12 en 13 september
Thema: nog niet bekend

Thema:
Een begraafplaats associeert men niet direct met het thema dat men voor 20xx heeft gekozen voor de Open Monumentendag. Alhoewel er is een gezegde het er bij een begrafenis in onze contreien soms vrolijker toegaat dan bij een huwelijksfeest aan 'den overkant'. Doch doorgaans is een begraafplaats toch eerder een plaats van herinnering, bezinning en verdrietverwerking.

Rondleidingen:
Op zondag 13 september zijn er rondleidingen over de begraafplaats om 10.00 en 14.00 uur. Elke wandeling duurt ongeveer 2 uur. Verzamelen is steeds bij de parking aan de ingang Zoutestraat.
Het is nog niet bekend of er op zaterdag 12 september ook rondleidingen gehouden zullen worden.
Contactpersoon: Marc Buise, 0114370244.

 

Reisvoorwaarden

Wilt u bij deelname aan de excursies voortaan rekening houden met de volgende voorwaarden:

  • Onze excursies worden collectief verzekerd (zie link).
  • Inschrijven en betalen brengt verplichtingen met zich mee. Annuleren kan. De excursiecommissie heeft besloten dat bij annuleren tot een week voor vertrek 50% wordt terugbetaald. Een week voor vertrek kunnen wij helaas geen restitutie meer verlenen. Ook wij moeten onze verplichtingen nakomen.
  • Als lid betaalt u de ledenprijs voor een excursie. De echtgenoot/ echtgenote /partner die op hetzelfde adres woont, mag mee voor dezelfde prijs. Alle introducés betalen 5 euro meer.
  • Bij een handicap die het in- en uitstappen van de bus bemoeilijkt, moet dit ruim van te voren worden aangegeven.